Konsumenter prioriterar hållbara transporter

En ny Sifo-undersökning visar att konsumenter är beredda att vänta längre på sina varor om transportsättet är mer klimatsmart än det snabbaste transportslaget. Arkivfoto: Dick Gillberg

Två av tre svenska konsumenter (68 procent) är beredda att välja en längre leveranstid för en beställd vara om transportsättet är mer klimatsmart än det snabbaste transportslaget. Det visar en ny Sifo-undersökning.

Det sägs ofta att Sveriges konsumenter vill ha sina varor så snabbt och billigt som möjligt, vilket gynnar mindre hållbara transportslag som lastbilar och flyg. Men den föreställningen stämmer inte, enligt en ny Sifo-undersökning.

Igår publicerade Sjöfartsverket en sammanställning om transporter och sjöfartens möjligheter att bidra till de klimatpolitiska målen. Sifo-undersökningen presenterades i samband med detta.

– Transportköparna inom näringslivet har sedan länge agerat efter logiken om lägst pris och kortast transporttid. Det är därför glädjande att hela två av tre konsumenter prioriterar hållbara leveranser framför korta transporttider, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Annons

”två av tre konsumenter prioriterar hållbara leveranser framför korta transporttider”

Undersökningen ger flera insikter om hur Sveriges konsumenter resonerar kring transporter. En tredjedel uppger att de tar ganska eller mycket stor hänsyn till hur varor de köper i butik eller på nätet transporteras, från råvara till tillverkning och hela vägen till dem. Denna andel kan komma att öka i framtiden – 43 procent uppger nämligen att de tar större hänsyn idag än för fem år sedan (5 procent uppger att de tar mindre hänsyn idag).

Undersökningen visar även att det finns en bred kunskap om att sjöfarten är mer hållbar än transporter via flyg och lastbil.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk, men vi kan fortfarande göra mer. Därför uppmanar jag nu Sveriges konsumenter att börja ställa tydligare krav på hållbara transporter. Kapaciteten inom den svenska sjöfarten är mycket god. Ett enda normalstort fartyg på Östersjön motsvarar dessutom hela 500 lastbilar, säger Katarina Norén.

”Jag uppmanar Sveriges konsumenter att börja ställa tydligare krav på hållbara transporter”

Inrikestransporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Hållbara transporter är därför ett förbättringsområde som prioriteras högt. Riksdagen har fattat beslut om att klimatutsläppen från alla transporter i Sverige ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Samtidigt visar Trafikverkets beräkningar att mängden gods kommer att öka med 65 procent fram till 2040.

Detta ställer stora krav på åtgärder inom transportområdet, påpekar Sjöfartsverket i sitt pressmeddelande. Om klimatmålen ska nås behöver utsläppen från transportsektorn minska kraftigt och mer gods behöver gå via sjöfart och järnväg.