Kraftigt försämrat resultat för Viking Line

Viking Lines fartyg Cinderella togs tillfälligt ur trafik under våren men är nu igång igen, med kryssningar till bland annat Visby. Foto: Viking Line

På grund av coronapandemin gör Viking Line ett betydligt sämre resultat första halvåret i år, än förra året. Det framgår i bolagets halvårsrapport.

Konsekvenserna av covid-19 och den pågående pandemin har allvarligt försämrat koncernens verksamhetsförutsättningar, uppger Viking Line i en kommentar till halvårsrapporten.

Bolaget uppger bland annat att omsättningen för första halvan av 2020 minskade med 57 procent jämfört med året före. Under samma period minskade de passagerarrelaterade intäkterna med 62 procent. Fraktintäkterna har inte minskat lika drastiskt (20,7 miljoner euro jämfört med 24,0 miljoner euro året före). Driftskostnaderna minskade med drygt 35 procent.

”Viking Line reagerade snabbt på krisen och anpassade verksamheten till den förändrade marknaden”, uppger bolaget i en kommentar till halvårsrapporten. ”Kostnader för löner och anställningsförmåner minskade under det andra kvartalet. En stor del av personalen i Finland har permitterats. I Sverige och Estland har de av staten subventionerade korttidspermitteringarna utnyttjats.”

Annons

Under perioden mars–juni fick Viking Line stöd från Försörjningsberedskapscentralen för frakttrafik i försörjningsberedskapssyfte för fyra av koncernens fartyg på linjerna Åbo–Långnäs–Stockholm, Mariehamn–Kapellskär och Helsingfors–Tallinn. De övriga tre fartygen har tidvis varit upplagda under denna period. Enligt bolaget genererade frakttrafiken under årets andra kvartal kostnadstäckning för respektive fartygs rörliga kostnader och delar av de fasta kostnaderna, men gav inget positivt rörelseresultat.

– Delårsresultatet har påverkats av oförutsedda omvärldsfaktorer i form av en världsomfattande pandemi, säger Viking Lines vd Jan Hanses i en kommentar till rapporten. Årets andra kvartal präglades helt och hållet av de reserestriktioner som infördes under mars månad och som stegvis avlyftes i mitten av maj.

I slutet av andra kvartalet, när högsäsongen redan var igång, återstod fortfarande restriktioner för resande mellan Finland och Sverige. I takt med att restriktionerna stegvis avvecklades, och i slutet av juni bara omfatta trafiken till Sverige, återinsattes bolagets samtliga fartyg i trafik, men på delvis nyskapade rutter.

– Personalen har burit en tung börda genom permitteringar som vidtagits i koncernens samtliga verksamhetsländer. Permitteringarna har genomförts såväl i form av deltidspermitteringar samt till en stor del som heltidspermitteringar. Personalens engagemang då arbetstillfällen har beretts har varit beundransvärd. Jag uppskattar mycket deras starka insatser under denna kärva tid, säger vd Jan Hanses.

När det gäller framtiden beskrivs omvärldsläget av Viking Line som fortsatt svårbedömt. Bolaget kommer därför att fokusera på sådant de kan påverka, och Jan Hanses räknar i halvårsrapporten upp en rad exempel.

– Jag är glad över att vi snabbt reagerade på krisen och anpassade verksamheten till en förändrad marknadssituation. Trots vissa tecken på optimism är det fortsatt svårt att bedöma marknadsutvecklingen framöver. Vi ämnar fortsättningsvis att fokusera på det vi kan påverka i denna utmanande tid: sälja reseupplevelser och frakttjänster, betjäna våra kunder, säkerställa våra medarbetares hälsa, bedriva vår verksamhet så effektivt som möjligt, betrygga vår finansiella uthållighet och driva vårt nybygge framåt, säger han.