“Kravet är populistiskt”

"Att återta enbart sjötrafiken är inte aktuellt", menar landstingsrådet Gustav Hemming om oppositionens krav. Foto: Pelle Andersson.

Skärgårdslandstingsrådet, Gustav Hemming (C), kallar oppositionens krav på återtagande av skärgårdstrafiken för populistiskt. Han ser många fördelar med upphandlad kollektivtrafik. 

Ett återtagande av den kollektivburna skärgårdstrafiken är inte aktuellt. Det säger Gustav Hemming (C) som är talesperson i skärgårdstrafiken för den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting. Enligt honom är oppositionen fel ute med sina krav om återtagande.

– Vänsterpartiet kan jag förstå eftersom det är i linje med deras politik. Men S och MP, som bara vill återta en liten del av sjötrafiken men fortsätta upphandla övrig kollektivtrafik, är rena populister. De vet att det skulle krävas en helt annan organisation och byråkrati än idag om vi skulle driva sjötrafiken själva, säger han.

Gustav Hemming

Ett av de främsta skälet till att inte återta trafiken, enligt Gustav Hemming, är att landstinget inte är bra på att driva kollektivtrafik. Genom att upphandla externa företag får man del av den kompetens som finns på marknaden och kan utveckla kollektivtrafiken på ett sätt man inte skulle klarat på egen hand. Som exempel pekar han på skötseln av tunnelbanan. Vilka fördelar sjötrafiken fått genom att upphandlas kan han däremot inte svara på.

Annons

– Just på sjösidan kan jag inte ge något exempel på rak arm, men det förändrar ingenting. Vi ser inte trafikslagen som separata delar utan som en gemensam lösning, och att återta enbart sjötrafiken är inte aktuellt, säger han.

“En utredning kostar pengar och de resurserna vill vi hellre lägga på annat”

Kritiken från oppositionen om att kostnaderna för upphandlingarna blivit oförsvarbart dyra med alla rättsliga turer, inköp av konsulttjänster och nytecknade, dyra avtal, tillbakavisas av Gustav Hemming. Han säger att det inte ”påverkat den totala prisbilden” och några tankar på att tillsätta en särskild utredning för att få en helhetsbild av utgifterna, har han inte.

– Upphandling är den managementmodell vi valt för kollektivtrafiken i Stockholm. En utredning kostar pengar och de resurserna vill vi hellre lägga på annat, säger han.

Nu pågår en ny upphandling av delar av skärgårdstrafiken. För att undvika att återigen hamna i en rättslig karusell, har trafikförvaltningen genomfört ett förbättringsarbete. Man har bland annat inhämtat synpunkter från berörda aktörer vilket utmynnat i 160 åtgärdsförslag med allt från hur själva upphandlingen bör genomföras till fartygsunderhåll och vinteröppna caféer.

“upphandlingen kommer att vara enklare och tydligare”

– Många av åtgärderna är redan omhändertagna och den här upphandlingen kommer att vara enklare och tydligare än den förra. Jag tror och hoppas att vi ska slippa se samma misslyckande som tidigare, säger Gustav Hemming.