Kritik mot ökade farledsavgifter kan ge resultat

Göteborgs skärgård
Sjöfartsverkets vinstkrav ligger bakom höjda farleds- och lotsavgifter, menar föreningen Svensk Sjöfart. Foto: Göteborgs hamn

Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP) öppnar för att ta bort Sjöfartsverkets vinstkrav. Detta efter massiv kritik mot verkets höjda farleds- och lotsavgifter.

Vid årsskiftet höjde Sjöfartsverket farledsavgifterna med åtta procent och fem procent för lotsavgifterna. Detta för att få bättre kostnadstäckning eftersom verkets tillfälliga extraanslag för 2014–2016 gått ut.

– Det går tvärt emot alla ambitioner att föra över mer transporter till sjön, säger Pia Berglund, vd för Svensk Sjöfart.Sjöfarten straffas dubbelt, det är inte nog med att vi ska betala farledsavgifter, som inte finns för andra trafikslag, utan vi ska också betala för att Sjöfartsverket ska göra en vinst.

Sjöfartsverket, som är ett affärsdrivande verk, har krav från staten att gå med vinst.

Annons

Direktivet till verket är ett räntabilitetsmål på 3,5 procent av justerat eget kapital – vilket innebär runt 30 miljoner kronor i vinst för nuvarande år.

– Genom de nya avgifterna tappar sjöfarten i konkurrenskraft. Sjöfarten är en bransch med låga marginaler och kostnaderna måste tas någonstans, bara för Stena Line innebär denna höjning, ihop med sänkningen av sjöfartsstödet, ökade kostnader med tio miljoner kronor per år. För branschen som helhet handlar höjningen om omkring 100 miljoner kronor, säger Pia Berglund.

Karin Svensson Smith håller delvis med. Sjöfartsverkets avgiftshöjning är inte bra och motverkar det övergripande målet att flytta mer gods från land till sjöss. Konkurrensvillkoren måste bli mer lika.

– Transportsätten ska bära sina egna kostnader. Väg, järnväg och sjöfart ska stå för de kostnader de är upphov till, vilket ger en naturlig fördel för sjöfarten eftersom underhållskostnaden är låg, säger hon.

Ett system helt utan farledsavgifter, som finns i många EU-länder, avvisar hon. Däremot tycker hon att vinstkravet på Sjöfartsverket borde tas bort.

– Sjöfartsverket ska täcka sina kostnader, det ska gå runt men inte mer.

Nästa årsskifte ska Sjöfartsverket lansera en helt ny avgiftsmodell för sjöfarten. Även här har verket fått kritik för flera inslag och branschen har efterlyst en konsekvensanalys vilket Sjöfartsverket också har föreslagit i sin senaste rapport.

– Det finns även diskussioner om att införa en Bonus Malus-del i avgifterna, likt det som är på gång för personbilar. Alltså ett system där vi premierar miljöanpassade fordon med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre avgifter, säger Karin Svensson Smith.

När det gäller lotsavgifterna hoppas hon att det ska vara möjligt att utveckla ett nytt regelverk om vilka fartyg som behöver lots och i vilka situationer.

– Med dagens teknik och hjälpmedel borde det gå att utforma regler om en mer säkerhetsmotiverad lotshjälp.