Kurs i fartygsmiljö ger tryggare skyddsombud

20 skyddsombud deltog i höstens FAM2-utbildning. Foto: Ylva Bowes

Säkerhetskultur, ergonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är några av de ämnesområden som 20 skyddsombud fått djupdyka i under FAM2 – fortbildningskursen i fartygsmiljö.  

Under tre intensiva dagar har 20 skyddsombud drillats i allt från lagstiftning, förordningar och fartygssäkerhet till belastningsergonomi och kemikaliesystem på fartygsmiljökursen FAM2, anordnad av Seko sjöfolk.

Några deltagare gick grundkursen FAM1 i våras, andra gick den digitalt under pandemin eller ännu tidigare. Under FAM2 går man djupare in i arbetsmiljöfrågorna.

–Det finns så många olika riskkällor ombord på ett fartyg, säger kursledaren Pelle Andersson. Det är en omfattande och komplex arbetsmiljö, och det krävs att man har goda kunskaper för att kunna verka som skyddsombud. 

Annons

Kursdeltagarna kommer från Rederi Eckerö, Stena Line, Silja Line, Destination Gotland, Blidösundsbolaget, Ressel Rederi, Viking Line och Viking Icebreaker. 

Från Destination Gotland kom åtta deltagare. 

–Det har varit väldigt bra att lära sig slå i lagtexter och författningssamlingar, att veta att man har något att luta sig mot när man behöver påpeka brister i arbetsmiljön, säger Marina Sundberg-Larsson, som till vardags jobbar i intendenturen.

Marina Sundberg-Larsson från Destination Gotland tycker att kursen gett mycket matnyttig information.
Emmy Lundgren från Destination Gotland tyckte att en stor behållning från kursen var att träffa kollegor som jobbar på andra båtar och dra lärdom av varandras erfarenheter.

Under en paus i kursen har hon slagit sig ner vid fikabordet tillsammans med kollegorna Emmy Lundgren, Erik Lundgren, Alexis Cubillos och Simon Björklund.

De enas om att en stor fördel med kursen är att man kan dra lärdom av varandra.

–Dels får vi en bättre förståelse för varandra, även om vi jobbar för samma rederi jobbar vi på helt olika avdelningar, säger Emmy Lundgren. Sen är det nyttigt att träffa folk som jobbar på helt andra typer av båtar och ta del av hur deras arbetsmiljö ser ut.

Erik Lundgren, Destination Gotland, tycker att kursen gett mer kött på benen för uppdraget som skyddsombud.
Alexis Cubillos, Destination Gotland, tycker att delen som handlade om riskbedömningar var bra.

en stor fördel med kursen är att man kan dra lärdom av varandra

Marina Sundberg-Larsson tycker att alla borde gå en fartygsmiljöutbildning.

–Särskilt befälen, säger hon och skrattar, men fortsätter sedan:

–Skämt åsido, det vore jättebra om befäl och manskap hade samma kunskap i arbetsmiljöfrågor, så att alla får lite mer förståelse för varandras arbetssituation.

Det är något som kursledare Pelle Andersson håller med om.

–Generellt sett har skyddsombuden större kunskap om arbetsmiljöfrågor än sina chefer, säger han. Det bästa vore förstås om cheferna fick utbildning så att de var minst på samma nivå.

Åsa Bergström jobbar som servicevärd på M/S Eckerö.

–Det har varit nyttigt att lära sig göra en riskanalys, säger hon. Avsnittet om belastningsergonomi var också väldigt intressant. 

Hon jobbade i många år på Birka, och är en av alla dem som nu hamnat på Eckerö i stället.

–Det har varit en jobbig tid med mycket osäkerhet, både för egen del och för många kollegor, säger hon. Hur man mår på jobbet är ju också en stor del av arbetsmiljön.

”en bra säkerhetskultur innebär att anställda tillåts och uppmuntras att rapportera om något är fel”

Pelle Andersson, kursledare FAM2

Den psykosociala arbetsmiljön, stress, hot och våld är något som också tas upp på kursen, liksom vikten av att det finns en säkerhetskultur.

–En bra säkerhetskultur innebär att det är högt i tak, att anställda tillåts och uppmuntras att rapportera om något är fel, säger Pelle Andersson. Det är också viktigt att alla följer upprättade rutiner. 

Sammantaget är kursen tänkt att ge deltagarna en bra grund att stå på.

–Genom den här kursen får de veta vilka verktyg de har till sitt förfogande, vilken lagstiftning de har att luta sig mot, säger Pelle Andersson. Vi vill helt enkelt att de ska känna sig tryggare i sin roll som skyddsombud.