Laddhybridfärjan Tellus döpt

Svårdöpt. Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket, fick svinga dopchampagnen mot skrovet flera gånger för att lyckas döpa den nya laddhybridfärjan Tellus. Foto: Klara Johansson

Tellus är den första laddhybriden i Färjerederiets flotta av gula vägfärjor och ingår i Trafikverkets miljösatsning för klimatneutral färjedrift. I tisdags döptes fartyget i Göteborg.

Med sitt gula skrov lyser Tellus upp i regnet där hon ligger vid Amerikaskjulet i Göteborg. Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon har i egenskap av gudmor just svingat flaskan med dopchampagne mot skrovet (men fått ge upp efter fem försök och slå flaskan mot räckverket istället).

Tellus är Färjerederiets första frigående vägfärja med batteridrift. Det 100 meter långa fartyget ska sättas i trafik på Gullmarsleden mellan Lysekil och Uddevalla. Första året räknar rederiet med att köra Tellus som hybrid, med batteridrift och syntetisk miljödiesel, för att sedan gå över på bara batterier. Orsaken är att laddstationerna ännu inte är på plats.

– Det fattas fortfarande en del kablar och kopplingar till kaj, förklarar befälhavare Seppo Rätsep. Här ombord är allt klart men det krävs ytterligare arbete i land.

Annons

För att Tellus ska kunna köra på enbart batterier krävs att det går att snabbladda under hamnuppehållen. ABB håller just nu på och utvecklar laddstationer att placera på kajerna.

– Tills allt är klart kommer vi att köra på hybriddrift, säger Seppo Retsäp. När vi lämnar kaj kan vi köra en stund på enbart batterier för att sedan gå över på dieseldrift. Då laddas batterierna under gång.

Det finns fyra huvudmaskiner ombord på Tellus och hur många som används varierar; systemet känner av automatiskt hur många som behövs för stunden. När det gäller batterier finns totalt 12 rack med 14 batterier i varje.

Besättningen består av två personer, befälhavare och maskinmatros. På bryggan ser Tellus ut precis som tidigare färjor, berättar Seppo Retsäp. Det är i maskin som nyheterna finns.

En av besökarna som passar på att ta en rundtur ombord är Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och tidigare generaldirektör för Naturskyddsföreningen.

– Det är fantastiskt att Sverige är på gång med en elektrisk vägfärja och att Trafikverket är så tydliga i sin beställning. Det behövs konkreta exempel [på klimatsmart teknikutveckling, reds anm] och inte bara snack. Det här är ett verkligt projekt, säger han.

Att det inte finns någon färdig lösning från början – till exempel att laddstationerna behöver utvecklas under projektets gång – ser Svante Axelsson som positivt.

– Det här blir en svensk exportsatsning som visar att vi ligger i framkant. Politiskt brukar vi säga att Sverige ska vara en permanent världsutställning inom klimatsmart teknik och att vi ska visa omvärlden hur vi gör. Det här projektet är ett konkret exempel på det, säger han.

Tanken är att bygga ytterligare fyra laddhybridfärjor som successivt ska ersätta äldre färjor.

Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket, är stolt över nydöpta Tellus.

– Det här är ett väldigt viktigt steg för Trafikverket mot en klimatneutral och fossilfri färjetrafik. Vi har en tydlig vision, vi ska vara klimatneutrala år 2045 och det kräver att vi gör väldigt mycket varje år från och med nu. Både när det gäller att utveckla ny teknik och att ställa om våra gamla färjor, säger hon.


Fotnot: Trafikverket Färjerederiet har en långsiktig plan som heter Vision 45. Den ska säkerställa rätt framtida kapacitet och samtidigt uppfylla statens klimatpolitiska mål med krav på klimatneutralitet år 2045.