Länsstyrelsen stoppar dyra resor

Seko sjöfolks ombudsman Chang Strömberg har länge kritiserat Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotells studieresor som han anser är onödiga och alltför dyra. Foto: Dick Gillberg

Studieresorna som Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell åkt på genom åren är oskäligt dyra och inte nödvändiga för verksamheten. Det beslutade Länsstyrelsen i januari.

– Ett mycket bra beslut. Precis detta har vi har tyckt hela tiden, säger Chang Strömberg, ombudsman i Seko sjöfolk.

Seko sjöfolk har länge kritiserat Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell för att ha utfört vad facket anser vara onödiga och dyra studieresor för stiftelsens styrelse. Mellan 1999 och 2017 åkte styrelsen på fler än tio resor till olika världsdelar.

– Det är anmärkningsvärt att det handlat om så långväga resor vart och vartannat år, och att styrelsens respektive fått följa med, säger Chang Strömberg som är en av fackets representanter i stiftelsen.

För drygt ett år sedan gjorde Seko sjöfolk en anmälan till Länsstyrelsen och bad myndigheten granska om studieresorna är förenliga med stiftelsens stadgar.

Annons

Och nu får stiftelsens ledamöter bakläxa. Länsstyrelsen har granskat reserapporten för senaste resan till Barcelona och bedömer att bara en punkt på programmet (ett besök på ett sjömanscenter) kan kopplas till stiftelsens ändamål.

”Länsstyrelsen bedömer inte heller att studieresan vid beaktande av omfattningen och kostnaden för den [13 personer, total kostnad 206 443 kr, reds anm.] kan anses skälig i förhållande till den nytta den eventuellt inneburit för uppfyllandet av stiftelsens ändamål”, skriver myndigheten i sitt beslut.

”länsstyrelsens beslut innebär en tydlig markering”

Hädanefter ska styrelsen se till att stiftelsens pengar bara används till sådant som överensstämmer med stiftelsens ändamål.

– Länsstyrelsens beslut innebär en tydlig markering, säger Chang Strömberg.

Han hoppas att beslutet öppnar för en ändring som Seko sjöfolk har föreslagit för stiftelsen i många år.

– Alla dessa studieresor har skett samtidigt som en majoritet av styrelsen röstat ner vårt förslag att låta även pensionerade och studerande sjömän få ta del av stiftelsens förmåner.

Motiveringen har varit att pensionärer och studenter inte ingår i begreppet ”sjöfolk” samt att stiftelsens ekonomi inte tillåter detta.

– Stiftelsens målgrupp är sjöfolk. Hur herrarna i stiftelsens ledning kan försvara att de sedan millennieskiftet genomfört studieresor för flera miljoner samtidigt som de nekar vissa grupper av sjömän stöd är för Seko sjöfolk helt obegripligt, säger Chang Strömberg.

Om Länsstyrelsens beslut inte överklagas vinner det laga kraft om tre veckor.