LAS viktig punkt på årets sjöfolkskonferens

Peter Skoglund, Jessica Dahl och Andreas Westmark var några av deltagarna på årets sjöfolkskonferens. Foto: Ylva Bowes

De nya LAS-reglerna, kommande avtalsrörelse och hur man ska få fler att engagera sig fackligt. Det var huvudpunkterna på årets sjöfolkskonferens, som den här gången hölls ombord på Silja Symphony.

Sjöfolkskonferensen 2022 lade stort fokus på de nya LAS-reglerna som började gälla tidigare under hösten. Joakim Hellmouth, ombudsman i Seko och ansvarig för sjöavtalen, hade en dragning där han gick igenom vad förändringarna innebär.

En hel del frågor kom upp kring de nya reglerna, och även önskemål om en ”LAS-hund”, alltså en checklista med de viktigaste ändringarna så att informationen finns lättillgänglig när medlemmar kommer med frågor.

I vanlig ordning är det sektionsordförande, vice sektionsordförande och kontaktombud från Seko sjöfolks medlemsrederier som samlats till konferens. Tanken är att man under tre dagar ges tillfälle att utbyta erfarenheter och diskutera ihop sig kring gemensamma utmaningar i det fackliga arbetet. 

Annons
Att umgås och utbyta erfarenheter är en av flera behållningar av konferensen. Här Björn Jonasson, sektionsordförande på Wallenius Marine och Sanna Kallenberg, ombudsmannatrainee på Seko sjöfolk, i samspråk under ett grupparbete. Foto: Ylva Bowes

Konferensen hölls i år ombord på Silja Symphony, med ett stopp i Helsingfors där konferensdeltagarna under en paus i programmet bjöds på en intensiv och underhållande guidad tur genom staden med historiska anekdoter från Gustav Vasas tid och fram till idag. 

Ytterligare punkter under konferensen var förberedelse inför nästa års avtalsrörelse, samt en diskussion kring hur man skapar ett större intresse för fackligt arbete bland nya medlemmar.

Ett förslag som flera deltagare påpekade var vikten av att visa sig mer på fartygen. Att som förtroendevald ta sig tid att gå runt och snacka med medlemmarna, och även anordna informationsmöten. Fler ombordbesök från Seko sjöfolks ombudsmän var ett annat önskemål som kom upp.

Men för många var nya LAS den stora frågan under de tre konferensdagarna.

– Det jag har tagit med mig från konferensen är allt det nya med LAS, säger Iris Svanbäck som sitter i Seko sjöfolks valberedning. Det är väldigt mycket detaljer där som det är viktigt att vi sätter oss in i. Och viktigt att våra medlemmar sätter sig in i, att de vet vad som gäller.

Sonny Ryberg, kontaktombud på Terntank, håller med om att det varit viktigt och nyttigt att gå igenom förändringarna i LAS.

– Vi vet ju ännu inte hur det kommer att bli, vad vi kan förvänta oss, säger han. Därför måste vi vara pålästa och ligga i framkant så vi kan vara beredda när något väl händer.

Katrina Ansarfwe, sektionsordförande för Destination Gotland, påpekade att det nu blir än viktigare att informera medlemmar om vikten av att vara med i a-kassan.

– En hel del av de här nya reglerna kan falla väldigt olika ut beroende på om du är med i a-kassan eller inte, säger hon. Vi vet ännu inte hur det här kommer att bli, men att så snart som möjligt gå ut med information till medlemmarna om vad det kan få för konsekvenser om man är med i a-kassan eller inte känns som en oerhört viktig sak.

En stor del av konferensen avsattes för gruppdiskussioner för att kunna gå på djupet i olika frågor. Här diskuteras nya LAS av Joakim Hellmouth, Oskar Lindskog, Eric Ekblom och Ulf Norström. Foto: Ylva Bowes

Mikael Lindmark, kassör för Seko sjöfolk, är nöjd med konferensen.

– En sak som är väldigt viktig och som jag tar med mig är mötena mellan de olika fackliga företrädarna, säger han. Det här är ett tillfälle när skärgårdsfolk får prata och interagera med storsjöseglarna. Det är viktigt att mötas över kollektivavtalsgränserna, så att alla får förståelse för varandras problematik och prioriteringar.

Under 2023 ska en rapport tas fram som ska lägga grunden för den strategi Seko sjöfolk ska arbeta efter framöver. Under sjöfolkskonferensen fanns också ett pass då deltagarna diskuterade just strategi.

– Det handlar om vad vi behöver göra för att kunna fungera bra framåt, säger Mikael Lindmark. Hur fungerar vi som bransch, hur attraherar vi nya medlemmar, hur får vi fler att engagera sig och utbilda sig fackligt?

Några utmaningar inför 2023 tycker han är särskilt viktiga att hålla ögonen på och jobba med.

– Att få folk att utbilda sig fackligt och att behålla svenskflaggade fartyg. Och att vi fortsätter att jobba för en mer jämställd representation.