Lastägarna en hjälp mot fusket

Den bekvämlighetsflaggade bulklastaren är ett återkommande fartyg i Norrköpings spannmålshamn. Vid inspektion kunde Håkan André konstatera flera uppenbara lagbrott. Foto: Linda Sundgren

Närmare samarbete med Transportstyrelsen och tydligare regler, men också frustration över det utbredda lönefusket i branschen. ITF-inspektör Håkan André har dock hittat en ny väg för att komma åt den dubbla bokföringen – via lastägarna.

När ILO:s (International labour organization) arbetsmiljökonvention trädde ikraft i augusti 2013 var förväntningarna stora. Arbetsmiljön och villkoren för besättningarna skulle förbättras och konkurrensen mellan rederier och länder bli mer rättvis. Håkan André var en av dem som verkligen trodde på konventionen och han säger att den också haft vissa positiva effekter. Bland annat har samarbetet mellan ITF (Internationella transportarbetarfederationen) och Transportstyrelsen kring bekvämlighetsflaggade fartyg ökat och regelverket för vad som gäller ombord har förtydligats. Men mot det pågående lönefusket i branschen, som Håkan uppdagade 2016, tycks konventionen verkningslös. Att tvinga redarna att betala ut korrekta löner hjälper inte eftersom pengarna plockas tillbaka så snart fartyget lämnat kajen. De ombordanställda själva är så rädda om jobben att de inte vågar berätta hur det faktiskt ligger till, hellre låg lön än inga pengar alls.

“de riskerar att råka illa ut om de berättar”

– Oftast tjänar de ändå bättre ombord än de skulle gjort på ett jobb iland i sina hemländer, säger Håkan. Dessutom riskerar de att råka illa ut om de berättar vad som försiggår och det kan vara betydligt värre saker än att bli av med jobbet.

Annons

Men nu har Håkan hittat en metod som möjligen kan motverka lönefusket. Han har vänt sig till de svenska lastägarna och berättat för dem vad som sker på fartygen de anlitar för sina transporter.

Läs även: Lönefusk och rutten mat

– När jag först tog kontakt med dem var de ganska skeptiska och undrade nog om jag talade sanning. Men när jag sa att jag hade bevis blev jag inbjuden till ett styrelsemöte på ett större bolag för att informera dem om läget och de blev helt chockade.

“Lastägarna känner sig förstås lurade och vill komma åt det här”

Håkan berättar att ett av bolagen valde att anlita egna, privata inspektörer för att själva kontrollera uppgifterna. Även de har nu kunnat bekräfta att det Håkan berättat stämmer.

– De känner sig förstås lurade och vill försöka komma åt det här. Jag pratade med dem för bara några dagar sedan och då hade de kontaktat andra företag som köper sjötransporter för att tillsammans försöka hitta lösningar. Och det är jättebra, både för dem som arbetar ombord och för alla de redare som faktiskt sköter sig. Konkurrens på lika villkor blir ju omöjligt när vissa struntar i att följa regelverket och det måste ligga i hela branschens intresse att få bort det här.