Lidköping hemmahamn för Thun Venern

Thun Venern får hemmahamn i Lidköping. Produkttankern kommer förmodligen gå i trafik i Europa och Östersjöområdet. Foto: Thunbolagen

Thun Tankers flaggar svenskt på nybygget Thun Venern. Produkttankern är det tredje fartyget i serien om sex fartyg som Erik Thun AB bygger med Donsörederierna Furetank och Älvtank.

”Vi kan med glädje meddela att leveransen av M/V Thun Venern genomfördes utan problem”, skriver Thunbolagen i ett uttalande.

Övertagandet skedde igår, torsdag, vid varvet Avic Dingheng i Kina.

Thun Venern har samma specifikationer som övriga fartyg i serien. Fartyget har isklass 1A, det är cirka 150 meter långt och har en dödvikt på nästan 18 000 ton. Liksom de övriga fartygen i serien har Thun Vernern möjlighet till gasdrift såväl som drift med konventionella drivmedel.

Annons

”Fartygen är utformade för att göra så litet avtryck på miljön som möjligt. Att driva ett fartyg med gas eliminerar utsläppen av svaveloxider och minskar utsläppen av kväveoxider med upp till 85 procent. Naturgas minskar koldioxidutsläppen med cirka 20 procent medan biogas eliminerar dem helt”, skriver Thunbolagen.

Thun Venern gjorde sin första provtur i augusti utanför det kinesiska varvet Avic Dingheng. Foto: Thunbolagen

Thun Venern kommer att hanteras såväl tekniskt som kommersiellt av Furetank Chartering via samarbetet i Gothia Tanker Alliance. Hemmahamn för Thun Venern blir Lidköping.

Tidigare levererade fartyg i serien är Furetanks Fure Vinga och Älvtanks Ramanda.