Livlig debatt om begränsad strejkrätt

Björn Jonasson är en av dem som står bakom motionen och var flera gånger uppe i talarstolen. Foto: Jörgen Tiger

Seko borde dra tillbaka sitt stöd till lagförslaget om begränsad strejkrätt, menar personerna bakom motionen ”Försvara strejkrätten” som behandlades av Seko sjöfolks repskap. Motionen avslogs men debatten inför beslutet var livlig.

En av motionerna på Seko sjöfolks repskap handlade om lagförslaget om begränsad strejkrätt. Lagförslaget som regeringen sannolikt kommer att lägga fram innebär enligt motionärerna stora risker för fackföreningsrörelsen.

Inför debatten hade Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint bjudits in för att svara på frågor och redogöra för förbundets syn på saken.

Debatten blev lång och livlig. Flera ombud tog till orda och höll med motionärerna.

Annons

– Varför ska man överhuvudtaget in och fingra på strejkrätten. Det ger en obehaglig magkänsla. Vi har haft strejkrätten i hundra år och den har fungerat, undrade någon.

Ett annat ombud menade att lagförslaget innebär ett kliv bakåt för arbetarrörelsen.

– Det känns som att vi ger tillbaka, bit för bit, det vi kämpat för i generationer om vi stöttar det här lagförslaget, sa han.

“varför ska man in och fingra på strejkrätten?”

Det kommande lagförslaget bygger på en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter och kom till som ett sätt att lösa hamnkonflikten. När hamnkonflikten löste sig genom att Hamnarbetarförbundet tecknade ett andrahandsavtal med arbetsgivaren, väcktes frågan om att förändringar i strejkrätten inte längre behövs och att facket borde dra tillbaka sitt stöd för förslaget.

Men varken LO eller Seko håller med. Båda organisationerna står fortsatt bakom förslaget om begränsad strejkrätt. ”Förändringen innebär att om nya förbund och liknande situationer uppstår kommer de att få skriva på ett andrahandsavtal”, skrev LO:s styrelse häromveckan i en debattartikel.

Att lagförslaget skulle innebära ett gigantiskt ingrepp i strejkrätten håller varken Seko eller LO med om. Tvärtom bedömer man att förändringen i princip inte får någon påverkan på de etablerade parterna på svensk arbetsmarknad.

För Seko sjöfolk har frågan varit aktuell från två håll. Dels sitter Kenny Reinhold i Sekos styrelse som häromveckan röstade om fortsatt stöd eller inte. Dels motionen på Seko sjöfolks årsmöte.

– Jag kan ärligt säga att när jag åkte upp till Sekos förbundsstyrelsemöte så var jag väldigt osäker. Men efter att ha hört resonemanget landade jag i att rösta för förbundsstyrelsens förslag, alltså att stå bakom, säger Kenny Reinhold.

Nu ser han ser ingen anledning att peta i det aktuella lagförslaget igen. Att skrota det skulle enligt honom innebära stora risker.

– Med en riksdag där borgerliga och främlingsfientliga partier sitter på 60 procent av mandaten är risken stor att det i så fall läggs ett annat förslag som inkluderar sympatiåtgärder och proportionalitetsprincipen. Det vore förödande för maktbalansen på arbetsmarknaden, säger han.

“risken är stor att det i så fall läggs ett annat förslag som inkluderar sympatiåtgärder”

För sjöfarten skulle det få ytterligare en konsekvens om rätten till sympatiåtgärder försvann.

– Då skulle antagligen hela vår FOC-kampanj läggas ner. Utan vapnet med sympatiåtgärder kan vi inte slå ner mot de fartyg som kommer hit med usla villkor och inga kollektivavtal, säger Kenny Reinhold.

Enligt motionen till Seko sjöfolks repskap är en allvarlig risk med lagförslaget att det öppnar upp för avtalsshopping. Men Mats Ekeklint menar att det är precis tvärtom.

– Lagförslaget som nu ligger ska motverka avtalsshopping. Ta skärgårdsområdet som exempel, där vill arbetsgivarorganisationen Almega ha individuella löner och vi tarifflöner. Om Almega hittar ett annat fackförbund, eller en grupp medlemmar hos oss som vill samma sak och bildar en fackförening, så skulle de med nuvarande regler kunna tränga undan vårt avtal och införa individuella löner för den gruppen. Det skulle innebära att medlemmarna på vårt avtal får stå tillbaka eftersom det finns en begränsad pott för lönehöjningar. Med lagförslaget blir det här omöjligt att göra, sa han.

Björn Jonasson på väg ner från talarstolen efter ett inlägg i debatten om begränsad strejkrätt. Foto: Jörgen Tiger

Oron som uttrycks i motionen är på flera punkter obefogad, menar Mats Ekeklint.

– Vi kommer fortfarande att kunna konflikta som vi alltid gjort när vi har avtalsförhandlingar. Förslaget som ligger är bara till för att man inte ska kunna kräva ett förstahandsavtal om det redan finns ett, säger han.

“vi kommer fortfarande att kunna konflikta när vi har avtalsförhandlingar”

Debatten pågick i över en timme och efteråt samlades styrelsen för att enas om ett förslag till beslut. En oenig styrelse föreslog att repskapet skulle avslå motionen – och så blev det.

Efteråt var Kenny Reinhold nöjd med beslutet.

– Det här var ett av de mest omdebatterade besluten på länge. Alla kände nog i hjärtat att varför gå in och peta i strejkrätten överhuvudtaget? Men när man hör argumenten och farhågorna att om inte parterna tar ansvaret så lämnar vi det till politikerna – och där finns det ganska mörka krafter som inte skulle nöja sig med en liten begränsning i strejkrätten som i praktiken inte innebär något. Det hade kunnat bli ett helt annat beslut om inte parterna i den svenska modellen hade tagit sitt ansvar, sa han.