LNG-drivna fartyg räddar liv

LNG-drivna Fure Vinga på väg in till Donsö i Göteborgs södra skärgård. Foto: Furetank

Ett fartyg som drivs av naturgas, LNG, minskar utsläppen av koldioxid med över hälften jämfört med konventionell drift – och gasdriften ger även stora hälso- och samhällsvinster.

Luftföroreningar som svavel- och kväveoxid har en negativ påverkan på både miljö och människors hälsa. Men det är partiklar som utgör de tydligaste hälsoriskerna.

Allt fler sjukdomar, som exempelvis hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom och stroke, kan kopplas till exponering av partiklar. I Sverige beräknas 7600 personer dö i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå Universitet publicerade i juni förra året.

Luftföroreningar med partiklar har flera källor, exempelvis vägtrafik och eldning med ved och kol. Men även sjöfart och förbränning av tjockolja och diesel.

Annons

Svavelkontrollområdet, SECA, som reglerar svavelhalten i bränsle för fartyg som trafikerar Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, har lett till stora minskningar av svavel från sjöfarten vilket även minskat partikelutsläppen – med vinster för både samhället och människors hälsa.

Med fartyg drivna av LNG tas nästa stora steg. Antalet partiklar reduceras med över 99 procent med en gasdriven motor jämfört med en motor som drivs med konventionella bränslen.

”en årlig samhällsbesparing för ett fartyg på 2,2 miljoner Euro. Då ska man även tänka på att en tanker har en livslängd på 20 år”

IVL Svenska Miljöinstitutet gjorde 2017 på uppdrag av Rederi Furetank en jämförelsestudie mellan rederiets LNG-drivna produkttanker Fure West och ett likartat fartyg som drivs med marindiesel, MGO.

Enligt IVL sparar Fure West samhället över 23 miljoner kronor. Varje år.

– Enligt det trafikmönster vi kör våra fartyg, med en blandning av tätt befolkade områden och mer glesbygd har man kommit fram till en årlig besparing för ett fartyg på 2,2 miljoner Euro, säger Lars Höglund, vd för Furetank. Då ska man även tänka på att en produkttanker har en livslängd på 20 år.

I uträkningen har man jämfört beräknad bränsleåtgång och utsläpp av koldioxid, partiklar och andra luftföroreningar. Faktorer som ingår i undersökningen är bland annat kostnader för förkortad livslängd, förstörda skördar och kostnader för koldioxidutsläpp.

IVL:s analys blev ett kvitto på att Furetank var på rätt väg när de planerade ett flertal nybyggen med gasdrift. Redan 2016 började rederiet förbereda nybeställningar för att ersätta tonnage. Planerna blev sedan verklighet när Furetank, Älvtank och Erik Thun beställde sex gasdrivna fartyg 2018.

– Vi trodde stenhårt på detta, säger Lars Höglund. Vi hade kommit till slutsatsen att vi måste ha mycket renare fartyg i framtiden. Dels för att minska vår miljöpåverkan men också för att komma ned i bränslekostnader.

Lars Höglund, vd för Furetank. Foto: Dick Gillberg

Fokus i utvecklingen låg på energibesparing och miljösmarta lösningar. Listan med finesser och features är lång, från en ny skrovform med lägre vattenmotstånd till frekvensstyrda elektriska pumpar för lasthantering. Framförallt är alla fartygen utrustade med dualfuel-maskiner. De kan köras på gas – både naturgas och biogas – på öppet hav såväl som i hamn eller vid kaj.

Resultatet är en 40-procentig minskning av bränsleåtgången under drift, jämfört med ett motsvarande fartyg byggt 2006. Och en drastisk minskning av utsläpp av koldioxid, svavel- och kväveoxider samt partiklar.

”Av 51 fartyg är 12 dualfuel. Det finns egentligen ingen som är i närheten av det vi gör”

Internationellt sett hör svenska rederier till pionjärerna när det gäller användning av LNG. De tre rederiernas satsning på gasdrivna fartyg har också fått mycket uppmärksamhet, berättar Lars Höglund. Särskilt från aktörer verksamma inom miljöreglerade områden.

Nyligen sålde Furetank ett av fartygen i serien, Fure Vinga, till Kanada. Samtidigt beställde man ett nytt systerfartyg med en option på ännu ett.

– Jag ser intresset som ett erkännande för vår satsning på fartyg med minsta möjliga miljöpåverkan. Av de 51 fartyg som ingår i samarbetet Gothia Tanker Alliance är 12 stycken dualfuel. Det finns egentligen ingen som är i närheten av det vi gör.


Fotnot: Furetank, Älvtank och Erik Thun AB ingår tillsammans med tre andra rederier i samarbetet Gothia Tanker Alliance.


Reducering av utsläpp vid jämförelse med konventionella fartyg

  • Koldioxid: 55 procent (kan elimineras vid drift med biogas)
  • Kväveoxid, NOx: 86 procent
  • Svaveloxid, SOx: 99 procent
  • Partiklar: 99 procent

Källor: IVL report: No. U 5863 Environmental assessment of LNG tankers for Furetank och IVL report: No. C317 Quantification of population exposure to NO2, PM2,5 and PM10 and estimated health impacts