Lönegapet ökar mellan arbetare och tjänstemän

Lönegapet ökar mellan arbetare och tjänstemän, visar LO:s årliga lönerapport. Medellönen för tjänstemän är nu 13500 kronor högre än för arbetare. Bilden är en arkivbild; personen på bilden har inte med texten att göra. Foto: Dick Gillberg

Skillnaderna i lön mellan arbetare och tjänstemän ökar igen. Enligt LO:s årliga lönerapport är medellönen för tjänstemän 13500 kronor högre än för arbetare.

Under en tioårsperiod var löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän relativt stabilt. Men de senaste två åren har skillnaderna åter börjat öka, enligt LO:s rapport.

– Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän är nu lika högt som på 1930-talet. Vi kan inte acceptera att klassamhället breder ut sig, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson i en kommentar till rapporten.

“Vi kan inte acceptera att klassamhället breder ut sig”

Rapporten visar även att löneskillnaderna mellan män och kvinnor i arbetaryrken har ökat något det senaste året, efter att ha tidigare ha minskat i relativt stadig takt under 2000-talet. Medellönen bland arbetare är nu 3400 kronor högre för män än för kvinnor.

Annons

LO kraftsamlar i kommande avtalsrörelse för att minska skillnaderna.

– Vårt långsiktiga mål är att utradera skillnaderna helt. För att de inte ska öka ännu mer måste LO-förbunden lyckas med sina samordnade krav om ett löneutrymme på 3 procent. Det innebär 783 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 26100 kronor, säger Torbjörn Johansson.

Enligt 2018 års lönestatistik var medellönen för samtliga anställda 33 900 kronor i månaden. För arbetare var medellönen 27000 kronor och för tjänstemän 40500 kronor. Medellönen var alltså 13500 kronor – eller 50 procent – högre för tjänstemän än för arbetare.

De två senaste åren (2017–2018) har medellönen för samtliga anställda enligt LO:s rapport ökat med 5,2 procent. För arbetare har lönerna ökat med 4,4 procent och för tjänstemän med 5,8 procent. I kronor motsvarar det 1140 kronor för arbetare och 2220 kronor för tjänstemän.

Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har alltså ökat de två senaste åren. Sett till hela 2000-talet har lönegapet ökat från 40 procent högre medellön för tjänstemän än för arbetare år 2000 till 50 procent år 2018. Större delen av perioden har lönegapet dock legat relativt konstant runt 48 procent.

2018 var medellönen för kvinnor 31700 kronor och för män 35900 kronor. Medellönen är alltså 13 procent högre för män. Bland arbetare var skillnaden 14 procent och tjänstemän 21 procent.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har dock minskat i relativt stadig takt på 2000-talet. Men de senaste 10 åren har utjämningen skett främst bland tjänstemännen medan den har avstannat bland arbetare. Detta gällde även år 2017–2018 då medellönen bland tjänstemän ökade med 6,4 procent för kvinnor och 5,3 procent för män. Bland arbetare ökade lönen med 4,3 procent för kvinnor och 4,4 procent för män.

Läs hela LO:s rapport här