Lungbesvär och eksem av härdplaster

God ordning i målarschappet kan vara ett sätt att minska riskerna för ohälsosam exponering. Foto: Linda Sundgren

Målarfärger med härdplaster kan orsaka både svårläkta eksem och allvarliga luftvägsbesvär. Särskild utbildning, ibland även läkarintyg, krävs för att använda produkterna och arbetsgivare som inte följer bestämmelserna kan tvingas böta.   

Tvåkomponentsfärg är vanligt inom sjöfarten. Den ger en tålig och slitstark yta som klarar de stora påfrestningar som ett lastdäck på en roro-färja eller miljön i ett maskinrum utsätts för. Men att använda färg med härdplaster medför också allvarliga hälsorisker. Ångorna kan vara farliga att andas in och färg på huden kan framkalla eksem.

– Till oss kommer de svåraste fallen från hela landet och vi har även haft sjömän som patienter, säger Mihaly Matura, överläkare och ansvarig för hudallergimottagningen vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

“Reaktionen liknar den vid pollen- eller nötallergi”

Mihaly Matura, överläkare och ansvarig för hudallergimottagningen vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

Härdplaster är ett samlingsnamn för en rad olika ämnen med varierande farlighetsgrad. Vissa är luftburna och avger skadliga ångor medan andra främst orsakar hudproblem. Andningssvårigheter, astma, kilande ögon, rinnsnuva och huvudvärk är några av de symtom som förknippas med härdplaster.

Annons

– Reaktionen liknar den vid pollen- eller nötallergi. Den brukar kallas för snabballergi eftersom den uppstår redan tjugo till trettio minuter efter exponering, säger Mihaly Matura.

Den andra typen av reaktion kommer i form av eksem. Huden blir röd och narig. Svårläkta sprickor kan bildas vilket i sin tur ytterligare ökar känsligheten för skadlig exponering. Den här sortens reaktion brukar benämnas fördröjd allergi eftersom det tar alltifrån sex timmar upp till tio dagar innan symptomen uppstår.

– I de här fallen är det inte alltid man kopplar samman symptomen med att man använt härdplaster. Därför tar det ofta längre tid innan man förstår vad det handlar om, säger Mihaly Matura.

Hur kraftfull reaktionen blir beror både på vilken typ av härdplast det rör sig om liksom mängd, exponeringstid och koncentration.

– Om du skulle få fem gram sprayat över hela kroppen är risken för en reaktion ganska liten. Får du däremot fem gram på en kvadratcentimeter är risken väldigt stor, säger Mihaly Matura.

Var noga med att blanda färgen rätt. Om doseringen inte är exakt enligt anvisning kan härdningstiden förlängas. Därmed ökar även tiden för skadlig exponering. Foto: Linda Sundgren

För den som en gång utvecklat en överkänslighet mot härdplaster kan det räcka med ytterst små doser för att framkalla en reaktion. Vissa kan inte ens vistas i närheten av ett nymålat utrymme utan att få symptom. Exponering kan ske både när färgen blandas till, under själva målningen och i samband med härdning. När ytan väl härdat klart är den helt ofarlig, men om man börjar slipa eller skära i den kan skadliga partiklar åter frigöras. För att få använda härdplaster måste vissa krav uppfyllas. Reglerna varierar beroende på vilken sorts härdplast det handlar om, men för de mest hälsovådliga (som isocyanater) är särskild utbildning och tjänstgöringsintyg från läkare ett måste. Den som målar ska bära heltäckande klädsel och skydda ansiktet.

“Man måste använda tryckluftsmatad ansiktsmask, det är det enda som skyddar”

– Man måste använda tryckluftsmatad ansiktsmask även om det är otympligt, det är det enda som skyddar. Masken ska täcka hela ansiktet så att man inte råkar få stänk i pannan eller kliar sig direkt på huden med en smutsig handske, säger Mihaly Matura.

När det gäller handskar ska de vara anpassade för den produkt som används. Många tvåkomponentsfärger innehåller även lösningsmedel som på bara några minuter kan tränga igenom en gummihandske utan att det syns. Universalhandskar är inte heller någon bra lösning, enligt Mihaly Matura.

– Det finns handskar som står emot allt, men de är ganska svåra att jobba i och risken är att ingen kommer att använda dem. Man måste hitta en handske som är anpassad både för den färg som ska användas och för det jobb som ska utföras.

Den arbetsgivare som inte följer bestämmelserna kring härdplaster riskerar vite på 10 000 kronor per anställd. Läs mer om vilka regler som gäller på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se, under fliken Farliga ämnen.

Läs även: Även vattenbaserad färg kan orsaka eksem

Läs även: Använd skyddsutrustning vid målningsarbete 

Minska riskerna vid målning med tvåkomponentsfärg

  • Kontrollera vad färgen innehåller. Härdplaster med isocyanater är särskilt hälsovådliga och kräver utbildning och läkarintyg. Även andra ämnen i tvåkomponentsfärg måste hanteras med stor försiktighet.
  • Undvik all form av hudkontakt med färgen.
  • Var noga med att blanda rätt. Om doseringen inte är exakt enligt anvisning kan härdningstiden förlängas. Därmed ökar även tiden för skadlig exponering.
  • Om du ska slipa, skära eller utföra andra heta arbeten på en målad yta, kontrollera vilken sorts färg som använts. Vid höga temperaturer kan isocyanater frigöras och leda till allvarliga hälsoproblem.
  • Vid målning ska tryckluftsmatad andningsmask användas tillsammans med heltäckande skyddskläder. Handskarna måste vara anpassade för den aktuella färgen.
  • Undersök om det går att byta ut tvåkomponentsfärg till någon mer skonsam produkt.