Sjöfolkare invald i Sekos ledning

Leif Arild, Stena Line, i talarstolen under Sekos kongress i april.

Mats Ekeklint valdes under Sekos kongress i april till ny avtalssekreterare i Seko. Han har sin fackliga bakgrund i Seko sjöfolk och började som matros på ACL.

– Vi är glada över valet av Mats och att vi nu fått in en sjöfolkare i verkställande utskottet (VU), säger Jonas Forslind, sekreterare i Seko sjöfolk.

Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold kandiderade till posten som vice förbundsordförande i Seko, men drog tillbaka sin nominering. Istället gick han upp i talarstolen och uttryckte sitt stöd för Gabriella Laveccia.

Det var efter att Seko sjöfolks motion om att verkställande utskottet bör bestå av fem personer inte fick gehör av kongressen som Kenny Reinhold valde att dra tillbaka sin nominering. Kongressen gick på förbundsstyrelsens förslag om att minska till fyra personer.

– Då var det inte längre logiskt för Kenny att ställa upp. Gabriella är en bra kandidat och dessutom kvinna. Självklart är det tråkigt att vi inte fick in Kenny som vice ordförande, men nu består VU av två män och två kvinnor vilket är en bra fördelning, säger Jonas Forslind.

Annons

Förutom Mats Ekeklint består Sekos verkställande utskott av Valle Karlsson som valdes till ny förbundsordförande, Gabriella Laveccia som valdes till vice ordförande och Anneli Jonsson som omvaldes till förbundssekreterare.

Det hölls även val till förbundsstyrelsen. Kenny Reinhold omvaldes som en av 15 ledamöter med 200 röster av 215 möjliga. Han har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2013.

Antalet ersättare i förbundsstyrelsen minskas från sex till fyra. Björn Jonasson, klubbordförande i Wallenius, har tidigare haft en ersättarplats men ställde inte upp i årets val.

Sekos kongress pågick 25–27 april och Seko sjöfolk hade tolv ombud på plats.

Bland annat togs beslut om ändringar i förbundets stadgar. I stora drag innebär de nya stadgarna att alla medlemmar ska tillhöra en klubb och att Seko-sektionerna försvinner. För Seko sjöfolks del innebär detta ingen förändring då man redan på årsmötet i mars tog beslut om att bilda en branschklubb där alla sjöfolkare ingår.