Många utbildas i arbetsmiljö

"Bra arbetsmiljö är grunden för ett optimalt företagsresultat. Jag tror att det är allt fler som inser det", säger Frida Fossland utbildningschef på Prevent. Foto: Fredrik Beskow

Företaget Prevent, som sysslar med arbetsmiljöutbildning, utbildade förra året runt 8 700 chefer och skyddsombud. Mest populär är tredagarskursen BAM (Bättre arbetsmiljö).

– Fördelen med att gå en arbetsmiljöutbildning tillsammans med andra är att du både får nya kunskaper och möjlighet att diskutera olika situationer med andra. Du får jobba praktiskt tillsammans med chefer och skyddsombud, och har en plan med dig hem för hur du ska fortsätta, säger Frida Fossland, utbildningschef hos Prevent, i ett pressmeddelande.

En fjärdedel av de som utbildar sig hos Prevent är skyddsombud och omkring hälften är chefer. Många chefer väljer den grundläggande utbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM), men det finns även stark efterfrågan på en utbildning specifikt inriktad på chefskapet och att leva upp till sitt arbetsmiljöansvar.

– För att möta det behovet finns utbildningen Arbetsmiljö för chefer där antalet deltagare nästan fördubblades under förra året. Framför allt väljer många att låta oss anpassa utbildningen efter verksamheten och hålla den ute på företaget, säger Frida Fossland.

Annons

I Prevents utbud finns även webbutbildningar, varav ett 15-tal kostnadsfria. Under förra året gick nästan 16 500 personer en webbutbildning hos Prevent.