Marinchefen: Skärp kontrollen vid ombordstigning

Bättre ombordkontroller för fartygstrafik på Östersjön, säger marinchefen. På bilden Galaxy. Foto: Tallink Silja

Risken för att passagerarfärjor och handelsfartyg på Östersjön utsätts för attentat blir allt större enligt marinchefen Ewa Skoog Haslum, som föreslår skärpt säkerhet och bättre kontroller vid ombordstigningen.

Det finns brister i säkerheten på Östersjön som bör åtgärdas så fort som möjligt, enligt svenska marinchefen Ewa Skoog Haslum, som ser sjöfartens färjor och handelstrafik som särskilt utsatt för fientliga attentat. I en artikel i Dagens Nyheter uttrycker hon en oro för hotbilden och det sköra läget på Östersjön:

– Vi är mycket mer på tå än för 5–6 år sedan, och i praktiken hela tiden beredda på att det ska hända något. En terroristaktion ombord på en färja med tusentals passagerare – vilka konsekvenser det skulle få, också för hela näringen på sikt, säger hon till DN.

Skoog Haslum pekar på några av de faktorer som väcker hennes oro:

Annons

– Vi ser hur Ryssland övar det vi kallar avregling, alltså skapar områden där handelssjöfarten inte får segla, utan tvingas ta andra vägar. Samma sak sker i Svarta havet, där Ryssland trakasserar handelssjöfarten och går ombord på fartyg. De har också minerat. Det kan i värsta fall ske i Östersjön, säger hon till tidningen.

Trakasserier av det slag som skett den senaste tiden i Röda havet riskerar skada sjöfarten allvarligt och kan leda till att rederierna byter rutt eller slutar trafikera, menar marinchefen, som tror att en starkare närvaro till sjöss från försvarets sida skulle trygga säkerhetsläget och förhindra att Ryssland flyttar fram sina positioner.

En annan viktig åtgärd som hon menar kan göras är mer noggranna kontroller vid ombordstigningen:

– Jag tänker ofta på hur rigorösa flygplatskontrollerna är jämfört med kontrollerna till sjöss. Motsvarande kontroller kan behövas här, säger hon enligt DN.

Ewa Skoog Haslum, marinchef på Försvarsmakten. Foto: Ylva Bowes
FAKTA Skydd av fartyg
Det finns tre skyddsnivåer i den så kallade ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code)

Nivå 1 normal nivå: En viss andel passagerare, bagage, frakt och fordon kontrolleras genom stickprov eller riktade kontroller vid behov.

Nivå 2 förhöjt skydd: Alla passagerare, bagage, frakt och
 fordon kontrolleras. Innebär förhöjda kostnader kostnader och kräver mer tid inför avgång.

Nivå 3 vid en exceptionell händelse kan skyddsnivå tre bli aktuell.

I Sverige tillämpas ISPS-skyddsnivå 1. Den generella hotnivån för terrordåd är sedan i höstas förhöjd, men det har inte föranlett förändringar av skyddsnivå.