”Märks att det varit pandemi”

Seko sjöfolks ombudsman Oskar Lindskog

Årets medlemsveckor blev succé, tycker ombudsman och samordnare Oskar Lindskog.

– Det märks att det varit pandemi och att folk inte kunnat besöka fartyg på länge, säger han. 

Han väntar ännu på sammanställningen av siffror från årets medlemsveckor. Men känslan är att de gått väldigt bra. Flera av Seko sjöfolks tio sektioner har besökt alla sina fartyg.

– Så här mycket aktiviteter ute i sektionerna har vi nog aldrig haft, säger han. Vi har också passat på att besöka flera fartyg som inte har någon lokal facklig verksamhet. Och reaktionerna har varit nära nog uteslutande positiva överallt. 

Ett par sektioner kommer att genomföra sina medlemsveckor senare. Isbrytarna kommer till exempel att ha aktiviteter när alla fartygen ligger samlade i Luleå. 

Annons

– Det märks att sektionerna vill göra detta bra. Och huvudsaken är att vi hörs och syns, oavsett när det blir, säger Oskar Lindskog.

”Det märks att sektionerna vill göra detta bra”

Seko sjöfolk valde i år att ha tre medlemsveckor i stället för en, som resten av förbundet Seko har. Oskar Lindskog tycker att det varit bra. 

– Det är lättare att få in fler aktiviteter och lättare att passa in med fartygens turlistor. Det blir inte lika stressigt som när vi ska hinna göra allt på en vecka. Jag hoppas att vi fortsätter med tre eller fyra veckor även kommande år, säger han. 

Vilka frågor har ni fått från medlemmar och andra, ser du något tema?

– Inte direkt, det har varit väldigt blandat. Jag hade väntat mig många frågor om LAS och förändrade turordningsregler men så blev det inte. Vi fick väldigt många frågor om scheman, vilket förstås kan ha med spåren efter pandemin att göra.