Mätbara mål gör arbetet lättare

Kenny Reinhold berättar om verksamhetsplanen på Sjöfolkskonferensen för förtroendevalda i höstas. Foto: Jörgen Tiger

För ett år sedan antogs Seko sjöfolks verksamhetsplan. Där står vilka mål och prioriteringar facket ska ha fram till 2021.

– Jag är imponerad över hur mycket vi hunnit med första året, säger Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold.

Kenny Reinhold erkänner. När verksamhetsplanen antogs insåg han inte hur mycket arbete och insatser som krävdes för att uppfylla den.

– Har du väl satt igång vill du göra det bra. Jag förstod att det skulle bli jobbigt och att hela organisationen måste vara på tårna men jag insåg inte vidden.

Men arbetet är positivt. Att ha nedskrivna mätbara mål har gett både Kenny och hela organisationen en nytändning. Verksamhetsplanen har stor betydelse för Seko sjöfolk, menar han.

Annons

– Nu har vi tydliga mätbara mål. Vi kan titta på resultaten och se om vi följer våra prioriteringar. Tidigare kunde vi inte mäta vad vi gjorde och då finns en risk att man blir mindre alert och villig att förändra, säger han.

”nu har vi tydliga mätbara mål”

Ett prioriterat område i verksamhetsplanen är att göra Seko sjöfolk till en mer jämställd och inkluderande organisation. Exempel på vad som gjorts är att alla klubbsektioner fått en representant i Seko sjöfolks styrelse och att repskapsombuden blivit fler.

– Sammantaget har detta gjort oss till en mer demokratisk organisation. Alla sektioner får samma information och blir behandlade lika.

En handlingsplan för jämställd representation har tagits fram och man ser över fördelningen mellan män och kvinnor på inflytelserika positioner. Fast jämställdhet handlar inte bara om kön utan även om exempelvis etnicitet och ålder, påpekar Kenny.

Mycket har fallit sig naturligt längs vägen, menar han. När Seko sjöfolk till exempel bestämde sig för att sköta området rekrytering själva (istället för att köpa tjänsten av Seko) så behövde man få loss arbetstid för en ombudsman. Detta och fler arbetsuppgifter överlag resulterade i tre nya kvinnliga ombudsmän på projektanställning.

Kenny är imponerad av hur mycket som hunnits med på ett år. På frågan om vad som prioriterats första året svarar han att ”vi började med allt”.

Några områden var lättare än andra. När det gäller internationellt arbete var Seko sjöfolk redan väldigt aktiva. Andra delar, som jämställdhet, var mer trögstartade.

– Flera klubbsektioner tog tag i detta från dag ett. Stena har till exempel lyckats väldigt bra. På andra ställen märks ett större motstånd, folk vill inte utmana rådande ordning eller lämna sina poster, säger Kenny.

”flera klubbsektioner tog tag i detta från dag ett”

När arbetet med verksamhetsplanen går in på sitt andra år ska Seko sjöfolk bland annat se över att organisationens resurser utnyttjas rätt och titta på om något prioriteringsområde halkat efter.

Att uppfylla alla mål i verksamhetsplanen kommer att ta tid – och det är meningen.

– Vi ska göra detta grundligt i lagom tempo. Det ska inte vara någon quickfix utan ett gediget arbete som håller på sikt, säger Kenny Reinhold.


Om verksamhetsplanen

  • Verksamhetsplanen består av tre områden som delas upp i mindre delmål. Huvudområdena är att stärka Seko sjöfolk som organisation, stärka den svenska sjöfarten och att stärka sjöfolket internationellt.
  • Verksamhetsplanen 2018–2021 är den första för Seko Sjöfolk. Tanken är att den ska följas av nya planer och att Seko sjöfolk utifrån den nuvarande planen ska förbättra, utveckla eller välja helt nya områden att prioritera. Vissa mål kommer att kunna bockas av medan andra är ett ständigt pågående arbete som hänger med år efter år.