Matros omkom i olycka

Laster som träflis och timmer "äter syre" och kan orsaka syrebrist när de förvaras i slutna utrymmen. Foto: Julien Riedel/Unsplash

En matros i 30-årsåldern omkom nyligen till följd av en olycka ombord på ett Cypernflaggat bulkfartyg utanför Södertälje. 

Olyckan skedde i slutet av mars när fartyget, lastat med träflis, låg på redden i väntan på kajplats. I samband med underhållsarbete i en kättingbox gick matrosen ner för att hämta något i ett smalt schakt intill lastrummet. Han hittades en stund senare på durken av två kollegor som gick ner i schaktet med skyddsutrustning på sig. Matrosen fördes med helikopter till Karolinska sjukhuset där han förklarades avliden.

– En väldigt tråkig och onödig olycka. Troligen har han drabbats av syrebrist och kvävts till döds, säger Transportstyrelsens fartygsinspektör Mikael Andersson som var ombord på fartyget efter olyckan tillsammans med polis, försäkringsbolag och klassningssällskap.

Dödsolyckor kopplade till syrebrist i slutna utrymmen har skett förr. Material som träflis och timmer ”äter” syre. När sådan last förvaras i slutna utrymmen förbrukas syret och de giftiga gaserna kolmonoxid och koldioxid bildas. 

Annons

– Risken är välkänd bland sjömän. Sådana här olyckor ska inte kunna hända, säger Mikael Andersson. 

Den drabbade matrosen hade jobbat länge till sjöss och hade enligt uppgift lång erfarenhet av den här typen av last. Han hade ingen skyddsutrustning på sig vid olyckstillfället. 

– Jag gissar att det helt enkelt handlar om ”jag ska bara” utan att tänka. Ren och skär otur. Han tycks ha letat efter arbetsbelysning som normalt brukade förvaras i maskin. Antagligen trodde han att det fanns en lampa i nedgången och tänkte ”jag hämtar den så slipper jag gå ner i maskin”, säger Mikael Andersson.  

”Sådana här olyckor ska inte kunna hända”

Hamnstatskontrollen som Transportstyrelsen gjort efter olyckan visar inga större brister. Fartyget är enligt myndighetens inspektör i gott skick och i vilotidsjournalerna finns inget att anmärka på. 

Polisen har inlett en förundersökning om eventuellt arbetsmiljöbrott.

– Vi fick in en anmälan om att en person avlidit ombord på ett fartyg. En förundersökning är inledd eftersom det finns anledning att misstänka att brott kan ha förövats. Vi har gjort ett antal utredningsåtgärder, hållit flera förhör, men ingen är delgiven misstanke. Nu väntar jag på ytterligare upplysningar för att veta om vi ska gå vidare eller om förundersökningen ska läggas ner, säger kammaråklagare Gunnar Jonasson som är förundersökningsledare. 

Det aktuella fartyget är registrerat på Cypern. Besättningen på sex personer är av olika nationaliteter och anställd via ett bemanningsbolag.

Seko sjöfolks ombudsman Mikael Lindmark beklagar olyckan. Det är inte första gången något liknande sker och det är oerhört tragiskt.

– I ett större perspektiv ser vi tyvärr att olyckor, arbetsmiljöproblem och bristande rutiner är vanligare på en viss typ av fartyg – bulk och torrlast – och under vissa flaggor. Så länge dessa flaggstater och fartyg vinner upphandlingar och anlitas av lastägare, så länge priset får styra snarare än kvaliteten, så kommer det tyvärr se ut såhär, säger han.

”I ett större perspektiv ser vi tyvärr att olyckor, arbetsmiljöproblem och bristande rutiner är vanligare under vissa flaggor”

Därför menar Mikael Lindmark att transportköparsamarbetet RSI är extremt viktigt. En handfull transportköpande svenska företag inom torrlastsegmentet ingår idag i RSI (Responsible Shipping Initiative) vars syfte är att främja ansvarsfulla transporter till sjöss. 

– De som äger och köper laster måste se till att fartygen de anlitar följer regler som finns och håller hög kvalitet. Är du beredd att betala lite mer för lasten så kan du också ställa högre krav på arbetsmiljö och säkerhet för sjömännen som transporterar den, säger han.