Mikael blir ny ITF-inspektör

Mikael Lindmark ska dela sin tid som ombudsman för Seko sjöfolk och ITF-inspektör. "Det bästa av två världar", säger han. Arkivbild. Foto: Jörgen Tiger

Mikael Lindmark blir ITF-inspektör för södra Sverige. Seko sjöfolks ombudsman ska med början i mars dela sin tid mellan Internationella Transportarbetarfederationen, ITF, och Seko sjöfolk.

Arbetsuppgifterna kan sägas vara det bästa av två världar. Nu kan jag arbeta på två fronter, förbättra arbetsvillkoren för sjömän internationellt och i Sverige.

Mikael Lindmark vill göra skillnad, han vill åstadkomma förbättringar som är hållbara, som står sig över tid. Och för att göra det måste man ha en helhetssyn, menar han. Arbetsvillkoren för sjömän hänger ihop över världen.

Löner och villkor ombord på bekvämlighetsflaggade fartyg sätter en prisbild på sjötransporter som slår undan benen på mer seriösa rederier. Osund konkurrens gör att arbetstillfällen – och inte minst löneutrymme och förbättringar av övriga villkor – minskar för sjömän som arbetar under reglerade och seriösa flagg.

“Utan kontroller blir det snabbt risk för fusk”

– Kampanjen mot bekvämlighetsflaggor är ett sätt att bryta den nedåtgående spiralen. Med ITF-avtal höjs golvet och arbetsvillkoren på FoC-fartyg (Flag of Convenience) blir bättre, säger Mikael Lindmark. Det ska bli särskilt inspirerande att arbeta med inspektionerna. Utan kontroller blir det snabbt risk för fusk och med det ojämlik konkurrens.

Annons

Läs mer: ITF räddade över 80 000 dollar i obetalda sjömanslöner

ITF:s inspektioner handlar även om att stoppa rent slavliknande arbetsförhållanden. Det finns exempel på fartyg där sjömän knappt får kaffepengar för ett dagsverke och kan vara ombord ett år i sträck.

Enligt Mikael Lindmark är de värsta fartygen ganska ovanliga i gäster i nordiska hamnar. Samarbete mellan ITF, sjöfacken och myndigheterna i de nordiska länderna har lett till att många hamnar inte tar emot fartyg utan ITF-avtal för risk att fartygen blir belagda med nyttjandeförbud.

Istället har oseriösa ägare och redare med bekvämlighetsflagg börjat med dubbel bokföring av löner: Sjömännen har ett kontrakt enligt avtal men får i verkligheten ut en mycket lägre lön.

– Inspektionerna handlar mycket om att kontrollera avtal och kontrakt och höra med besättningen om de också får ut sin rättmätiga lön. Men det är inte alltid så lätt att få en enskild sjöman att träda fram eftersom de då blir svartlistade av arbetsgivaren, säger han.

ITF har fyra inspektörer i Sverige och två koordinatorer som samarbetar tätt med varandra och med ITF:s inspektörer i andra länder. På så sätt kan de tipsa varandra om misstänkta fartyg. Förutom avtal kontrollerar inspektörerna även arbetsmiljön ombord.

Fartygets allmänna skick kan säga mycket om arbetsvillkoren ombord, menar Mikael Lindmark.

– Jag har en ganska klar bild över vad det är för fartyg där fusk kan förekomma. Ofta kan man börja fatta misstanke när det gäller fartyg som fraktar last som inte har något större värde, som exempelvis bulkfartyg. Vart fartyget ägs kan också ge en fingervisning, de senaste åren har det varit mycket problem med fartyg vars ägande finns i baltstaterna.

“vi har kommit en bit på väg. Det är i Norden vi har de fackliga musklerna”

Som inspektör för södra Sverige kommer Mikael Lindmark främst att arbeta med inspektioner runt den skånska kusten. Han planerar även att sätta upp regelbundna möten med hamnar och lastägare för att informera om problematiken om dubbel bokföring av löner ombord.

– Egentligen vill man arbeta fram ett system där man kan avskaffa sig själv, att det inte skulle behövas några inspektioner. Det är fortfarande långt till det, men vi har kommit en bit på väg, i varje fall i Norden. Det är här vi har de fackliga musklerna att agera snabbt, säger Mikael Lindmark. Målsättningen för ITF är att varje inspektör ska hinna med 100 fartyg om året och det ska jag också försöka göra.


Flags of Convenience

Det finns ungefär 35 flaggor som är klassade som bekvämlighetsflagg. Det är medlemsförbunden i ITF som driver FoC-kampanjen.

ITF har runt 150 inspektörer globalt som ser till att dessa FoC-fartyg inspekteras och följer de ITF-avtal som garanterar en lägsta nivå. I Sverige är det Seko sjöfolk som är ansvariga för att teckna ITF-avtalen.

Läs mer på ITF:s hemsida: http://www.itfglobal.org/en/transport-sectors/seafarers/in-focus/flags-of-convenience-campaign/