Miljö och beredskap fokus i Almedalen

Katrina Ansarfwe, Mikael Lindmark och Peter Skoglund representerade Seko sjöfolk i Almedalen.

Försvarsberedskap och miljöfrågor. Det var de två tydliga huvudspåren under årets politikervecka i Almedalen, så även på den maritima mötesplatsen.

På plats från Seko sjöfolk var Peter Skoglund, vice ordförande, Mikael Lindmark, kassör och Katrina Ansarfwe, klubbsektionsordförande på Destination Gotland. 

Hur vill ni summera årets Almedalen?

– Almedalen generellt har nog varit lite avslaget i år, säger Mikael Lindmark. Mindre folk, färre utställare och seminarier på det stora hela. Samtidigt har den Maritima mötesplatsen där vi deltar haft likvärdigt med besökare jämfört med tidigare år, så vi står oss bättre än vad övriga gör. Programmet på den Maritima mötesplatsen har varit bra. Kanske lite dålig spridning av ämnen eftersom fokus så tydligt legat på beredskap/försvar och klimatfrågor. 

Annons

Vad har varit det bästa i år?

– Samtalen, säger Katrina Ansarfwe. Öppenheten mellan alla som är här. Oavsett vilken hatt man har, eller vilken position man har inom sjöfarten, så är det här en plats att mötas och prata. Både om de hinder som finns, och om vilka lösningar vi kan enas om. Vi behöver hitta vägar framåt gemensamt. 

Hur ser Seko sjöfolk på huvudfrågorna kopplat till beredskap och klimat?

– Det viktiga kopplat till miljödelen var det som Gotlandsbolaget lyfte fram vid ett seminarium – det kommer inte att finnas en lösning. Kompetenskraven kopplat framför allt till maskin kommer att bli mycket bredare. Som chief kan du kanske inte hoppa mellan fartyg som drivs med olika drivmedel som el och vätgas, det kan behövas specifika kunskaper för varje drivmedel. Det behöver vi förbereda oss för inför framtiden; vad blir konsekvenserna för våra medlemmar, vilken kompetens behövs framöver, vad behöver utbildningsinstituten ändra på? Jag ser framför mig att om man utbildar sig till motorman så har vi kanske en treårig gymnasieutbildning där alla går två år gemensamt för att tredje året specialisera sig på någon typ av drift; el, vätgas eller något annat. Det här händer inte i morgon men kanske om tio år, säger Mikael Lindmark.

– De två största rederierna i Sverige drar ju åt var sitt håll gällande drivmedel; Stena satsar på metanol och el, medan Gotlandsbolaget siktar mot vätgas. Det är något vi tar med oss, att det kommer att krävas en kompetensutveckling för alla som redan jobbar i rederierna, så att det finns en beredskap när de nya fartygen är på plats.

Vad tar ni med er från veckan?

– Det är ju glädjande att politikerna till slut, äntligen, kommer med ett utspel i våra frågor där stämpelskatten och tonnageskatten ska utredas, säger Peter Skoglund. Det är något vi har lobbat för under lång tid. Vi har stora förhoppningar på att det ska leda till handling den här gången. Utredningen ska ju vara klar till nyår, så vi får väl se då.