Miljoner att söka för utbildningar

Linda Lövgren på Trygghetsfonden TSL hoppas att fler arbetsgivare ska ansöka om pengar för att stärka de anställdas kompetens. Foto: Klara Johansson

Genom ett EU-projekt erbjuder Trygghetsfonden kostnadsfria utbildningar för anställda inom sjöfarten och andra branscher som påverkats negativt av covid-19.  

Projektet Kompetens för konkurrenskraft finansieras av Europeiska Socialfonden. Trygghetsfonden TSL förfogar över totalt 75 miljoner kronor. Pengarna ska användas för kompetensutveckling för att stärka anställda och företag i branscher som påverkats negativt av covid-19. 

Utbildningarna kan sökas av alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv och LO:s avtals-område. Alla företagets anställda kan gå utbildningar, även de som är permitterade. Syftet är att stärka kompetensen för en fortsatt anställning, men också att bli bättre rustad för anställning inom ett annat företag eller i en annan bransch.

– Genom att stärka de anställdas kompetens stärks även företagens konkurrenskraft, förklarar Linda Lövgren på Trygghetsfonden TSL.

Annons

”Genom att stärka de anställdas kompetens stärks även företagens konkurrenskraft”

I dagsläget erbjuds kortare utbildningar och validering/certifiering för anställda inom handel, industri, transport samt hotell- och restaurang. Utbudet tas fram i dialog med arbetsmarknadens parter inom respektive bransch. I takt med att projektet följs upp och utvecklas kan fler branscher tillkomma. 

Inom transportsektorn finns till exempel YKB-utbildningar, utbildningar inom kundservice och bemötande och hygienutbildning. 

– Insatserna är ofta mellan en och fyra dagar. Tanken är att arbetsgivaren inte ska behöva avsätta personal under flera veckors tid, säger Linda Lövgren.

Hon önskar att fler arbetsgivare ska ansöka om stöd från projektet. 

– Ett hinder vi ser just nu är att en del arbetsgivare upplever att arbetsstyrkan idag är slimmad, och då har man svårt att avvara personal, säger Linda Lövgren. 

”Ett hinder vi ser är att arbetsgivare upplever att arbetsstyrkan idag är slimmad”

Kompetens för konkurrenskraft startade förra året och pågår fram till oktober 2022. Ansökan om utbildningsplats görs gemensamt av parterna (arbetsgivare och fack). Mer information finns här