Miljonregn till forskning om fossilfria transporter

Åsa Burman, verksamhetsledare på Lighthouse. Foto: Lighthouse
Annons

Trafikverket satsar 290 miljoner på en nationell samlingsplats i Göteborg för forskning och utveckling av fossilfria godstransporter – och Lighthouse ska bidra med sjöfartskompetens.  

– Vi vill bidra med kloka och innovativa förslag som passar in i satsningen, säger Åsa Burman, verksamhetschef för Lighthouse.

Trafikverket gör en storsatsning på en ny forsknings- och innovationsplattform för fossilfria godstransporter. Konsortiet Triple F, Fossil Free Freight, leds av Lindholmen Science Park, Research Institutes of Sweden, RISE, och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.
Tillsammans med drygt 50 partners från näringsliv, akademi och offentlig sektor ska Triple F skapa en nationell samlingsplats för forskning och utveckling av lösningar som kan bidra till ett helt fossilfritt godstransportsystem 2045.

Samverkansgruppen Lighthouse – som i sin tur samlar sjöfartsnäring, akademi och myndigheter – är med i konsortiet för att bidra med kompetens inom sjöfartsfrågor.

– Genom våra partners och medlemmar har vi inom Lighthouse en samlad maritim spetskompetens och kunskap från akademin, institut, industrin och samhället, säger Åsa Burman i ett uttalande.

Annons

Triple F kommer ha sitt programkontor på Lindholmen Science Park, på samma plats som bland annat Lighthouse och en rad andra forskningsinstitut.

– Redan nu möts och samverkar vi och min förhoppning är att samarbetet kommer öka ytterligare. Vi står inför en utmaning som måste lösas över transportslagens gränser och sjöfarten som är ett väldigt energieffektivt transportsätt kan vara en starkt bidragande faktor till att nå målet om fossilfria godstransporter, säger Åsa Burman.

Transportsektorns omställning är en nyckel för att nå de högt uppsatta klimatmålen i Sverige. Målet för år 2030 är 70 procents minskning av CO2-utsläppen jämfört med 2010 för inrikes transporter.

Triple F kommer att fokusera på tre utmaningar:

  • ett mer transporteffektivt samhälle
  • energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster
  • ökad andel förnybara drivmedel

Under arbetet kommer Triple F lägga särskild vikt på att ta fram ny kunskap och lösningar när det gäller teknik, policy och logistik.

Trafikverket har initierat och finansierar programmet under en tolvårsperiod med 290 miljoner, men hela plattformen omfattar en satsning på 390 miljoner, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. Efter hand kommer programmet även att arbeta aktivt för att fler aktörer ska gå in som finansiärer.

Det här är första gången som Trafikverket använder sig av en så kallad förkommersiell upphandling, uppger verket.

Genom en förkommersiell upphandling erhåller Trafikverket kunskap från den forskning och utveckling som ska genomföras, utan att köpa slutprodukter. Resultaten från utvecklingsarbetet är offentliga och kan tillämpas fritt av Trafikverket eller andra organisationer.