Uppropet lämnades till ministern

Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk, "överlämnade" namnunderskrifterna vid ett digitalt möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Jonas Forslind

– Kör hårt! Var inte blyga när det gäller att hävda sjöfartens rätt. 

Det är infrastrukturminister Tomas Eneroths hälsning till Seko sjöfolks medlemmar. Idag överlämnades 3 237 namnunderskrifter för att rädda sjöfarten vid ett digitalt möte.

Kenny Reinhold viftar med pappersbunten framför kameran. På videolänk över Skype ”överlämnar” han 3237 namnunderskrifter till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Namnen på dem som skrivit under Seko sjöfolks och Sjöbefälsföreningens upprop för att rädda den livsviktiga sjöfarten. Listan har också mejlats till infrastrukturministern samt finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund.

Tomas Eneroth tackar.

– Det här är ett fantastiskt bra initiativ. Sjöfarten är en näring där man verkligen ser det fackliga engagemanget, samverkan med parterna i Blå Tillväxt och hur man jobbar ihop på ett bra sätt. Det är otroligt viktigt, säger han. 

Annons

“Ett fantastiskt bra initiativ”

I förra veckan föreslog regeringen att sjöfartsstödet tillfälligt ska gälla även upplagda fartyg. Sjöfacken välkomnar beskedet men anser att mer behöver göras. Uppropet vill även sänka eller tillfälligt ta bort statliga avgifter som farledsavgifter.

Tomas Eneroth anser att ändringen i sjöfartsstödet är en viktig signal. Kombinerat med korttidspermitteringar och andra åtgärder, menar han att det gjorts en hel del som ska underlätta för sjöfartsbranschen att klara krisen.

På längre sikt vill ministern fortsätta arbetet med att lyfta sjöfarten. Han pekar på utmaningar som kompetensförsörjning, att skapa goda arbetsvillkor och att göra branschen attraktiv. 

– Vi har en hel del att jobba med. Nu skapar vi ekonomiska förutsättningar för sjöfarten att klara den här krisen. Men mycket återstår. Vi behöver göra otroligt mycket mer – och det tänker jag att vi ska göra tillsammans, säger han.

Att så många skrivit under de sjöfackliga organisationernas upprop är imponerande, tycker Tomas Eneroth. 

– Det är väldigt bra jobbat! Tänk om vi nu kunde nyttja det intresset, dels för att säga att det spelar roll att skriva på, att det ger resultat och är viktigt att mobilisera för sjöfarten. Men också använda det här engagemanget i andra frågor som är utmaningar för sjöfarten framöver. Rekrytering, kompetensförsörjning, hur vi ser till att det är svensk flagg och – inte minst – att få rederierna och näringen att inse att det är en investering att satsa på goda arbetsvillkor, säger han.

Tomas Eneroth är orolig att diskussionen om problem kring besättningsbyten under pandemin ska göra att människor framöver drar sig för att jobba till sjöss.

– Där har vi ett gemensamt jobb att göra, för att se till att det blir attraktivt att arbeta inom sjöfarten. Och att vi får fler utbildningsplatser; det tänker vi faktiskt satsa på en hel del framöver, säger han.

“Se till att kämpa för bra arbetsvillkor”

Initiativet till uppropet kommer från en medlem i Seko sjöfolk. Kenny Reinhold passar på att fråga om ministern har någon hälsning till Seko sjöfolks och Sjöbefälsföreningens medlemmar. Det har han.

– Fortsätt vara med och utveckla svensk sjöfart! Den är helt avgörande både för Sverige som industriland med exportmöjligheter, men också när det gäller klimatomställning. Sjöfarten är nyckeln för att transportsektorn ska klara klimatomställningen. Så kör hårt! Var inte blyga när det gäller att hävda sjöfartens rätt. Och se till att kämpa för att vi ska få bra arbetsvillkor, och att det är attraktivt att jobba inom sjöfarten för både män och kvinnor. När det gäller kompetensförsörjning har vi en stor utmaning. Låt oss jobba med den tillsammans och bli en stolt sjöfartsnation även framöver, säger Tomas Eneroth.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Sjöbefälsföreningens vd Mikael Huss och Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold deltog i Skype-mötet. Foto: Jonas Forslind

Läs även: Upprop ska rädda sjöfarten

Läs även: Namninsamlingen är Saras idé