MMT säger upp 16 sjömän

MMT:s fartyg Franklin och Icebeam är ute till försäljning. Samtliga ombordanställda sägs upp efter att MMT förlorar sitt sjöfartsstöd för femte gången. Foto: MMT

Total arbetsbrist på MMT:s svenskflaggade fartyg efter att sjöfartsstödet dras in. Fartygen läggs ut till försäljning och samtliga i besättningen sägs upp.

– Vi har kämpat i många år för att bedriva konsultverksamhet inom sjöfart under svensk flagg, men gång på gång har vi blivit motarbetade. Nu går det inte längre, det finns ingen möjlighet att överklaga detta, säger Peter Forhaug, tillförordnad vd.

Bakgrunden är en dom i ett skatteärende där Högsta Förvaltningsdomstolen gör bedömningen att Franklin och Icebeam inte kan klassas som EES handelsfartyg. Lön för arbete ombord på fartygen räknas därför inte som sjöinkomst – vilket innebär att fartygen inte längre är berättigade till stöd.

Annons

– Vi fick en förhandsaning om att det skulle kunna bli så här när domen föll i december. Sedan fick vi ett brev från Skatteverket efter årsskiftet att vi inte hade rätt till sjöfartsstöd längre, berättar Peter Forhaug.

Företaget var tvunget att agera omgående, berättar han. 2017 var ett tufft år för MMT med röda siffror. Att då förlora sjöfartsstödet är ett dråpslag, menar han.

– Det är naturligtvis jättejobbigt för de drabbade och jättejobbigt för bolaget. Det här är inget vi vill göra. Ägarna och styrelsen var beredda att satsa vidare men med det här beskedet går det inte längre. Vi är tvungna att agera, säger han.

Sammanlagt är det 16 personer inom Seko sjöfolks avtalsområde som är drabbade. Uppsägningstiden varierar mellan sex och tre månader.

Peter Skoglund, ombudsman på Seko sjöfolk, känner starkt för besättningen på Franklin och Icebeam.

– Jag är riktigt upprörd. Det är för jävligt att det inte finns en gemensam syn på svensk sjöfart mellan myndigheterna. Skatteverket, delegationen, lagstiftare och politiker, alla kommer med olika besked och beslut, säger han.

MMT kommer att driva företaget vidare men utan egen rederiverksamhet. Efter flera års vikande resultat måste man fokusera på att bli lönsamt igen. Bolaget har fasta kunder och pågående uppdrag och kommer hyra in fartyg för sin verksamhet den närmaste framtiden.

– Det här beskedet har ställt saker och ting på sin spets. Det är med stor sorg vi har tvingats ta beslutet, säger Peter Forhaug.

MMT har runt 200 anställda och omsätter 550 miljoner kronor.