Ni är hjältar!

Seko sjöfolks medlemmar är minst sagt hjältar. Det gäller förresten allt sjöfolk från Sverige, Norden, Europa och övriga världen också. Historiskt sett har sjöfolket funnits med i alla tider, från den dag man började transportera gods och människor till sjöss. Under all denna tid är det tack vare sjöfolket som den helt avgörande handeln världen över har kunnat fortgå. Så är det än idag – och så kommer det vara under en överskådlig tid framöver också. Trots diskussionerna och visionen om autonoma fartyg som vissa säger kommer snart.

Sjöfarten har inte riktigt utvecklats i samma takt som många andra områden. Lite elakt kan man säga att efter containerns intågande för 50–60 år sedan har inget revolutionerande skett, egentligen, mer än förfiningar och förbättringar av existerande fartygstyper. 

Nu raljerar jag lite. Det är klart att det finns några få undantag och ytter­ligare orsaker. Men principerna som styr utvecklingen inom sjöfarten är ganska gamla. 

Annons

En av förklaringarna till att utvecklingen inte skett snabbare och mer fokuserat är att lönekostnaden är en relativt liten kostnad för redaren, och att den aldrig har varit teknik­drivande. Dock är löne­kostnaden en av de få rörliga kostnaderna som hamnar i fokus när man vill maximera vinsterna.

”Lönekostnaden är en relativt liten kostnad för redaren och har aldrig varit teknikdrivande”

En annan förklaring till att utvecklingen inte gått fortare, och som visar vikten av vårt internationella arbete i ITF med FoC-kampanjen*, är att det finns för många fifflande flaggstater som bidrar till detta. Det gäller både den sociala standarden ombord och flaggstater som medvetet motarbetar utvecklingen genom att erbjuda sin fana för att komma undan både fackföreningar och skatt, och som har liten eller ingen kontroll över sin fartygsflotta. Dessa flaggstater är ju inte de som skriker högst inom IMO för att driva säkerhet och utveckling framåt. 

Att vi är beroende av sjöfarten och av sjöfolket som arbetar i världshandelsflottan blev väl uppmärksammat, om inte förr, av den fadäs som containerfartyget M/S Ever Given ställde till med i Suezkanalen nyligen. Den satte verkligen fokus på hur sårbar sjöfarten är, och hur livsavgörande den är för samhället och utvecklingen, som måste fungera 24/7/365.

Om systerserien med världens tolv största containerfartyg, med en kapacitet på knappt 24 000 tjugofots-containrar var, hade lossat samtliga sina containrar i Göteborgs hamn och sedan ställt dem på rad från gaten och uppåt i landet, så hade dessa tolv fartyg haft cirka 176 mil container med sig. Det blir en rad som når ganska exakt upp till Treriksröset. Bara ett av dessa fartyg har plats för containrar motsvarande från Göteborg till Halmstad. 

Pandemi, oväder, krig eller vad det än må vara: det är sjöfolket som ska äras för att vi har våra varor och förnödenheter. Handel och import/export måste fortgå oavsett vad som händer. Så ett stort tack till allt kämpande sjöfolk!

Utan Sekos medlemmar stannar Sverige… Utan sjöfolk stannar världen!

Kenny Reinhold, ordförande

*Flag of Convenience, bekvämlighetsflagg