Nu gäller nya LAS

Joakim Hellmouth betonar att nya lagen måste prövas. Foto: Dick Gillberg

Den 1 oktober började nya lagen om anställningsskydd och huvudavtalet med omställningsavtalet att gälla. Bättre möjlighet att studera under arbetslivet men försämrade turordningsregler är två förändringar, enligt facket.

Tre bokstäver – L A S – har varit på snart sagt allas läppar senaste året. Att lagen om anställningsskydd förändras har knappast undgått någon. De nya reglerna trädde i kraft den 1 oktober.

Paketet består av två delar: lagen och huvudavtalet med omställningsavtalet. Lagen gäller för alla. Huvudavtalet med omställningsavtalet gäller bara för anställda vars fackförbund skrivit på avtalen. I huvudavtalet med omställningsavtalet regleras det som rör omställning.

En förändring i nya LAS rör turordningsreglerna vid arbetsbrist. Och saklig grund för uppsägning byts ut mot sakliga skäl. Joakim Hellmouth, ombudsman i Seko och ansvarig för sjöavtalen, tror att begreppet sakliga skäl kommer att göra det tuffare för arbetstagarsidan. 

Annons

– Lagstiftaren har velat skärpa detta. Vi befarar att arbetsgivare kommer att försöka säga upp folk med hänvisning till personliga skäl i större utsträckning än tidigare. Vi kommer att behöva tvista mer, säger han.

Han betonar att lagen måste prövas. Innan dess är det omöjligt att veta hur de nya reglerna ska tolkas.

– Arbetsdomstolen har sagt att man kommer att gå på nuvarande praxis till dess att nya fall prövats, säger han.

Hanteringen av uppsägningstvister förändras. Enligt de nya reglerna får du bara lön under din uppsägningstid. När den är slut kan du få ersättning från din a-kassa. Tidigare fick den uppsagde lön under hela tvisteperioden.

”Det kommer att bli tuffare för den enskilde individen. arbetsgivaren kan gå hårdare fram.”

Joakim Hellmouth, ombudsman i Seko

– Kön till Arbetsdomstolen är lång. Risken är att detta äter av a-kasse-dagarna, säger Joakim Hellmouth och fortsätter: 

– Det kommer att bli tuffare för den enskilde individen. Arbetsgivaren kan gå hårdare fram.

Inför att de nya reglerna träder i kraft håller Seko utbildningar för förbundets förtroendevalda med förhandlingsmandat. Seko sjöfolk representanter gick utbildningen i september. 

Möjligheten till utbildning och omställning under arbetslivet ökar. Ett nytt studiestöd införs som ger möjlighet att få en utbildning finansierad med studiebidrag motsvarande 80 procent av lönen under högst 44 veckors heltidsstudier. 

För att få studierna finansierade ska vissa kriterier uppfyllas; de ska stärka din ställning på arbetsmarknaden och ligga i linje med arbetsmarknadens behov.

– Det är ett gediget utbildningspaket. Vi som förbund måste vara duktiga på att saluföra den här möjligheten till våra medlemmar och uppmana dem att söka, säger Joakim Hellmouth.

Seko har varit öppet kritiska till hela processen kring nya LAS. Förbundet valde att inte skriva på huvudavtalet när det signerades mellan LO, Svenskt Näringsliv och PTK i juni i år. I augusti valde Seko efter beslut i förbundsstyrelsen att ändå ansluta sig till huvudavtalet. Att stå utanför bedömdes vara ett sämre alternativ.

Huvudavtalet ger vissa fördelar för dem som omfattas. Ett exempel är att den som omfattas av huvudavtalet vid en uppsägningstvist kan få kompletterande ersättning utöver a-kassa.

På minussidan finns att huvudavtalet medger fler undantag från turordningsreglerna om parterna vid en arbetsbrist inte kommer överens.

– Huvudavtalet ger generösare regler för arbetsgivare om parterna inte kommer överens. Men där hamnar vi förhoppningsvis inte eftersom huvudregeln är att komma överens.


Fem förändringar i nya LAS

1. TURORDNINGEN

Sist in, först ut gäller även framöver. Skillnaden är att arbetsgivaren har rätt att göra fler undantag än tidigare. Tidigare har arbetsgivare med max tio anställda kunnat undanta två personer från turordningsreglerna. Med de nya reglerna får alla arbetsgivare, oavsett företagets storlek, undanta tre personer.

2. SAKLIGA SKÄL

Saklig grund för uppsägning ändras till sakliga skäl för uppsägning. Vid uppsägning av personliga skäl ska färre omständigheter vägas in i bedömningen. Arbetsgivaren behöver inte längre ta hänsyn till hur stort personligt intresse den anställde har av att behålla jobbet, eller hur stor risken för upprepning är. Reglerna för omplacering ändras; ett försök med omplacering kan vara tillräckligt innan någon sägs upp. 

3. INGEN RÄTT TILL LÖN UNDER TVIST

Om en anställd sägs upp av personliga skäl och facket ogiltigförklarar uppsägningen, har den anställde tidigare haft rätt till lön medan tvisten pågår (tills parterna nått förlikning eller tills Arbetsdomstolen fäller ett avgörande). Den möjligheten tas bort. Med de nya LAS-reglerna har du rätt till lön under uppsägningstiden. När uppsägningstiden är slut har du rätt till a-kassa om facket tvistar om uppsägningen. Om det visar sig att uppsägningen var felaktig är skadeståndsbeloppet högre än tidigare. 

4. INGEN ALLMÄN VISSTID

Begreppet allmän visstid försvinner. I stället införs särskild visstid och reglerna skärps för hur länge man kan vara anställd så. Den som jobbat i mer än tolv månader inom en femårsperiod ska få tjänsten omvandlad till en tillsvidareanställning. Detta gäller om det inte finns andra regler i kollektivavtalet.

5. HYVLING

Så kallad hyvling (att anställda får heltid ändrad till deltid eller deltiden nedskuren) ska numera följa turordningsreglerna. Den som varit anställd kortast tid står först på tur att få lägre tjänstgöringsgrad.