Nu gäller samma regler till sjöss som iland

I Transportstyrelsens nya föreskrifter för fartyg, som trädde i kraft den 1 augusti, ingår bland annat uppdaterade bestämmelser om hamnarbete som lastning och lossning. Foto: Dick Gillberg, arkivbild

Den 1 augusti trädde Transportstyrelsens nya föreskrifter om arbetsmiljö på fartyg i kraft. Från och med nu gäller en rad av Arbetsmiljöverkets föreskrifter även för sjöfarten.

– Skönt att de äntligen är på plats, säger Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Seko sjöfolk.

Facket har varit med och haft åsikter om de nya reglerna, som rör allt från bullernivåer till bestämmelser om arbete för minderåriga, under myndighetens arbete med att ta fram dem. Pelle Andersson är på det stora hela nöjd med resultatet.

– Transportstyrelsen har tagit till sig mycket av det vi påpekat. De nya föreskrifterna utgår från verkliga problem som finns ombord, säger han.

Annons

Syftet med de nya föreskrifterna är framför allt att harmonisera arbetsmiljöreglerna för fartygsarbete och landbaserat arbete. Tanken är att samma regler ska gälla ombord som iland. Man vill också undvika dubbelreglering. För att uppnå detta har hänvisningarna till Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) uppdaterats och ytterligare fem föreskrifter som tidigare inte gällt ombord satts i kraft. Dessutom har ett antal tidigare kapitel om bland annat buller och belysning utgått och ersatts med hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

– När det gäller minderårigas arbete har det tidigare varit ett sammelsurium där lagen och föreskrifterna har sagt emot varandra. Nu ser det bättre ut och det är mer tydligt vad som gäller, säger Pelle Andersson.

“Tidigare var det ett sammelsurium där lagen och föreskrifterna sa emot varandra”

På listan över Arbetsmiljöverkets föreskrifter som nu gäller även sjöfarten finns bland annat uppdaterade bestämmelser om hygieniska gränsvärden, trycksatta anordningar, organisatorisk och social arbetsmiljö, artificiell optisk strålning, buller och hamnarbete.

– OSA-föreskrifterna träder i kraft fullt ut, där har inga ändringar gjorts. Det är positivt att man inte varit inne och pillat i dem, säger Pelle Andersson.

Han nämner också de nya reglerna om hamnarbete.

– De har en direkt koppling till kritiken som framfördes efter dödsolyckan på Stena Saga för fem år sedan, och tar upp vikten av samverkan med hamnen vid lastning och lossning.

Avsnittet om buller är det som facket varit mest kritiskt till. Jämfört med tidigare regler höjs nu gränsen för hur mycket buller som tillåts. De nya nivåerna följer IMO:s krav.

– Bullernivåerna höjs och det är inte bra. Vi hade hellre sett att man jobbade för att få ner bullernivåerna. I de nya föreskrifterna tillåts i vissa utrymmen mellan fem och tio decibel högre ljudnivåer än tidigare. Människor reagerar väldigt olika på buller, 75–80 decibel kan till exempel räcka för vissa personer för att få skador. Här blir det en markant försämring, säger Pelle Andersson.

“Bullernivåerna höjs och det är inte bra”

I övrigt är han och Seko sjöfolk som sagt övervägande positiva.

– Nu hoppas jag bara att arbetsgivarna har förberett för de nya föreskrifterna. De har haft mycket tid på sig.

Här kan du läsa mer om innehållet i Transportstyrelsens nya föreskrifter