Ny rapport: Fri frakt hotar arbetsmiljön

Staplade tomma lådor
Företagens erbjudande om fri frakt drabbar alltid någon, enligt fackförbunden bakom rapporten. Foto: Boris Misevic/Unsplash

E-handeln växte med 40 procent under pandemiåret 2020, men tillväxten slår hårt mot både arbetstagare och klimat. Det visar en färsk rapport från fackförbunden Seko, Handels och Transport.

Under pandemin har anställda inom post, transport och lager upplevt ökat utnyttjande, mer övervakning och försämrad arbetsmiljö. Tillväxten har också bidragit till ökade utsläpp och ett ohållbart resursutnyttjande som riskerar att stjälpa Sveriges klimatomställning. Detta enligt rapporten Fri frakt till ett högt pris som presenterats i veckan.

Nu kräver fackförbunden krafttag från bransch och politiker. De föreslår en lagstadgad avgift för frakt till kund och för returer, en branschstandard för hållbar e-handel och krav på utsläppsrapportering, bland annat. 

– Arbetstagarna och klimatet får betala ett väldigt högt pris för den snabbt växande e-handeln. Den extrema prispressen på frakten och företagens hetsjakt på marknadsandelar leder till en usel arbetsmiljö och hotar klimatet, säger Gabriella Lavecchia, ordförande för Seko, i ett pressmeddelande.

Annons

Kartläggningar och berättelser från anställda visar att ”utvecklingen för närvarande inte sker på ett hållbart sätt och att alldeles för många jobbar med otrygga anställningar och dåliga arbetsvillkor”. Rapporten varnar också för falska egenanställningar i logistikkedjans sista led (så kallade last mile-transporter). Enligt fackförbunden är dessa ett sätt för företag att utnyttja arbetstagare, som går miste om betydande summor i ersättningar och försäkringar. 

– E-handeln pressas av ett allt snabbare tempo och det finns företag vars affärsidé är att vara snabba. Men det som kallas för innovativa idéer är ofta bara plattformsföretag som dumpar villkoren för arbetstagare, säger Emil Burman, utredare på Seko och medförfattare till rapporten.

”Det som kallas för innovativa idéer är ofta bara plattformsföretag som dumpar villkoren för arbetstagare”

När han och de andra utredarna intervjuade anställda i respektive bransch blev det tydligt att upplägget med gratis frakt alltid drabbar någon.

– Oftast drabbar det personer som sliter i logistikkedjans sista led. Upplägget med gratis frakt är bara möjligt med dumpade villkor. Men vi ska inte låta någon plikta med lön och villkor för att andra ska kunna handla med fri frakt, säger han.

Rapporten fokuserar bara på e-handeln inom Sveriges gränser. Utredarna har alltså inte undersökt villkoren för exempelvis de sjömän som transporterar hit importerade varor.

Seko sjöfolk uppmärksammade för några år sedan (i kampanjen Schysta bananer) att transportledet inte ingår i dagens krav- och rättvisemärkningar. Enligt Seko sjöfolk är sjötransporter en förbisedd del av produktionskedjan; det schyst odlade kaffet kan ha fraktats hit via fartyg där besättningen saknar drägliga arbetsvillkor och avtal.

– Denna gång har vi fokuserat på sista delen i e-handelns logistikkedja och det blir naturligt inom Sverige. I ett större perspektiv vore det förstås intressant att titta på hela logistikkedjan, kommenterar Emil Burman.

”Det vore intressant att titta på hela logistikkedjan”

Någon sådan utredning finns dock inte i pipeline. 

– Inte i dagsläget. Först ska vi ro detta i hamn. Det lär bli en del synpunkter på våra förslag; det är inte alldeles okontroversiellt att kräva en lagstadgad avgift för frakten, säger han.