Ny rättegång om löneskulder

Leif-Ivan Karlsson kursade driftsbolaget på Birger Jarl i mars 2017. Efter förlikning i Stockholms tingsrätt har han nu två veckor på sig att betala 400 000 kronor till besättningen i uteblivna ersättningar. Foto: Jörgen Tiger

Leif-Ivan Karlsson ger sig inte. Med minsta möjliga tidsmarginal lämnade hans ombud in en ansökan om återvinning till Stockholms tingsrätt. Löneskulden till anställda på Birger Jarl måste än en gång tas upp av rätten.

Stockholms tingsrätt dömde för en dryg månad sedan Rederi Karlsson AB att betala mer än 800 000 kronor i utebliven ersättning till besättningen på Birger Jarl. Rederi Karlsson AB dömdes också att betala rättegångskostnader på ytterligare 500 000 kronor.

Nu måste rättegången tas om.

Annons

Eftersom varken Leif-Ivan Karlsson eller någon juridisk representant för honom inställde sig i den första rättegången meddelade domstolen en så kallad tredskodom, vilket innebar att Leif-Ivan Karlsson förlorade målet utan någon egentlig prövning.

Med minsta möjliga marginal har Leif-Ivan Karlsson i dagarna, via sitt juridiska ombud, ansökt om återvinning av målet, vilket kan jämföras med en överklagan med den skillnaden att processen tas om i samma instans.

Möjligheterna för personalen att få ut sin rättmätiga lön är fortfarande god – beroende på hur tingsrätten dömer när målet tas upp igen. Seko har begärt sjöpant i Birger Jarl vilket medfört att Leif-Ivan Karlsson har varit tvungen att erbjuda motsvarande summa i bankgaranti för att undvika kvarstad på fartyget.

Anne Alfredsson på LO-TCO rättsskydd var juridiskt ombud för Sekos medlemmar i den tidigare rättegången.

– Det kommer förmodligen dröja till i höst innan det blir någon ny huvudförhandling. Då fortsätter vi i princip bara från där vi var innan dagens förhandling, har Anne Alfredsson tidigare sagt till Sekotidningen.