Nya regler för bemanning

"Att återta enbart sjötrafiken är inte aktuellt", menar landstingsrådet Gustav Hemming om oppositionens krav. Foto: Pelle Andersson.
Annons

Redarna ska själva besluta om besättningsnumerär och bemanningen ska bli mer flexibel. Förändringen beräknas kunna träda ikraft tidigast 2020.

På regeringens uppdrag har Transportstyrelsen utarbetat ett förslag till hur bemannings- och behörighetsregler på fartyg i skärgårdstrafiken kan förändras. Behörighetsförändringarna påverkar framför allt befälen med kortare praktiktider och möjlighet till snabbare avancemang och träder i kraft första januari nästa år. De förändringar som gäller bemanningen är mer omfattande och väntas sjösättas tidigast om tre år. Enligt det förslag som nu är ute på remiss ska Transportstyrelsen inte längre besluta om vilken bemanning ett fartyg ska ha. Det ansvaret flyttas istället över till redaren.

– Men det innebär inte att det blir fritt fram att köra med hur få ombord man vill, säger Henrik Ramstedt på Transportstyrelsen. Även om beslutet ligger hos redaren kan vi utföra tillsyn på fartygen och kontrollera att det också fungerar i praktiken.

De nya reglerna ska öppna upp för en mer flexibel bemanning. Rederierna ska kunna redovisa flera bemanningsplaner utifrån faktorer som antal passagerare och låg- och högsäsong.

Annons

– Kanske kan det här leda till att man får råd att förlänga säsongen något på vissa linjer därför att man kan gå med en person mindre, säger Henrik Ramstedt. Men det finns förstås praktiska aspekter som påverkar möjligheten till flexibilitet, och anställningsvillkor som behöver beaktas. Men det är en fråga för arbetsgivare och fack att lösa.

“Besättningarna är redan slimmade och det finns inte så mycket folk att ta av”.

Att de nya reglerna skulle leda till underbemanning tror han inte. Och han får medhåll av kollegan Styrbjörn Bergström.

– Besättningarna är redan slimmade och det finns inte så mycket folk att ta av, säger han.

Enligt Styrbjörn Bergström kan förändringarna till och med leda till utökade besättningar.

– När vi fastställer våra bemanningsbeslut idag tar vi enbart hänsyn till säkerhetsbesättningen, alltså i princip hur många som krävs för att föra fartyget från A till B. Rederiernas bemanningsplaner ska även omfatta nöd- och brandorganisationen och det kan inte uteslutas att någon kommer fram till att det behövs mer folk.

Bemanningsplanerna ska rapporteras in till Transportstyrelsen via en e-tjänst som håller på att utvecklas. Myndigheten får därmed tillgång till samtliga bemanningsplaner, men kommer inte att genomföra någon regelmässig granskning av dem och ska heller inte godkännande dem.

– Bemanningsplanerna ska anslås på fartygen så att alla som jobbar ombord kan se hur många man ska vara, säger Henrik Ramstedt. Precis som bemanningsbesluten i dag är offentliga handlingar, kommer bemanningsplanerna att vara tillgängliga för allmänheten och andra rederier. Det här systemet ska vara transparent, inte någon företagshemlighet, säger Henrik Ramstedt.

Men det dröjer innan förslaget om ändrade bemanningsregler kan träda ikraft. Ska det bli verklighet måste ändringar göras i fartygssäkerhetslagen och Transportstyrelsen behöver tid att förbereda.

– Vi ska utveckla en e-tjänst för inrapportering av bemanningsplaner och ta fram stödmaterial och råd. Vi räknar med att förslaget kan börja gälla tidigast 2020, säger Henrik Ramstedt.

 

Läs kommentarerna från Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig på Seko sjöfolk: Kontrollen saknas i förslaget

Läs även om nya regler för fartygskontroller: Eget ansvar ersätter besiktningar