Nybyggda Coralius får svensk flagg

Coralius, byggd på det nederländska varvet Royal Bodewes, ska bunkra flytande naturgas från fartyg till fartyg. Illustration Skangas

Kan leverera på öppen sjö. Coralius är specialbyggd för att fylla en växande nisch. Det nya fartyget ägs av Sirius Rederi och Anthony Veder och levereras i augusti. 

– Coralius blir det första bunkerfartyget i det här området som kör LNG både offshore och inshore. Därför är det här väldigt stort. Vi är glada att kunna vara med och bygga upp en infrastruktur för att distribuera flytande naturgas direkt till andra fartyg, säger Jonas Backman, vd för Sirius Shipping.

Coralius ska trafikera norra Skandinavien, främst området mellan Kiel och mitten av norska kusten samt engelska Nordsjökusten. Befraktare är Skangas och tekniskt management sköts av Sirius Shipping.

Fartyget är byggt för bunkring av LNG från fartyg till fartyg. Ombord finns fyra bunkringspunkter, två på babordssidan och två på styrbordssidan.

Annons

Jonas Backman låter stolt när han berättar om fartyget och tekniken. I augusti ska hon levereras, och i september planerar han att ta hem fartyget till Donsö och visa upp henne på Donsö Shipping Meet.

Coralius är 99,6 meter lång, knappt 18 meter bred och lastar 5 800 kubikmeter. Fartyget är ett samarbetsprojekt mellan Sirius, Anthony Veder och Skangas. Projektet startade redan 2012 inom plattformen Zero Vision Tool och med hjälp av Carl Carlsson på Svensk Sjöfart.

– Vi såg att LNG som framdrift blev allt vanligare samtidigt som infrastrukturen haltade, det fanns helt enkelt inga bunkerbåtar. Vi jobbade redan då ihop med AGA när det gäller Seagas, bunkerfartyget som levererar LNG till Viking Grace i Stockholm, säger Jonas Backman.

Coralius beställdes i början av 2015. Satsningen passar bra ihop med rederiets övriga verksamhet, Sirius är vana att jobba tätt ihop med kunder.

När projektet startade var flytande naturgas fortfarande relativt nytt och okänt.

– Det fanns en rädsla för produkten LNG. Men myndigheter, verk och hamnar i Sverige har varit väldigt bemötande och positiva när vi började bygga upp ett regelverk för hantering av flytande naturgas. De tekniska och kommersiella bitarna av projektet har varit väldigt roliga. Folk vill lära sig och det är skoj!

Och det är enligt Jonas Backman ingen brist på fartyg att bunkra. Idag räknar man med att ungefär 100 fartyg har LNG som sitt primära bränsle för framdrift, och år 2020 förväntas antalet ha fördubblats.

– Det är det som är så fantastiskt. Och hittills har LNG-distribution varit en inlandsindustri, men nu kan vi bunkra de här fartygen var som helst, säger Jonas Backman.

”Hittills har LNG-distribution varit en inlandsindustri”

Coralius besättning blir en mix av svenskar och filippiner. Fartyget får svensk flagg och Donsö som hemmahamn.

– Det är ett rent kommersiellt beslut, säger Jonas Backman. Vi ska operera ett område där det krävs svensk kompentensanknytning.

Flaggvalet beror enligt Jonas Backman inte på de nya villkor som nyligen kommit.

– Vi är inte helt nöjda med Transportstyrelsens totaldelegering till klassningssällskapen ännu. Vi är heller inte nöjda med tonnageskattebeslutet som ligger. Och avtalsstrukturen med fackförbunden är ännu inte helt anpassad till alla svenskkontrollerade rederier.

Han vill inte gå in i detalj på vad han saknar för att bli nöjd. Berörda parter vet vad han menar, säger han.

– Vi vill ha samma regelverk som de andra nordiska länderna och där är vi inte idag. Vi har två fartyg till, två nybyggen, som i oktober nästa år ska få någon form av flagg. Om inget ändrar sig innan dess så blir det annan flagg än svensk, säger han.

Resten av Sirius flotta, förutom Seagas, har dansk flagg idag. Vill han flagga hem framöver?

– Den dagen vi har ett regelverk i Sverige som ger oss samma villkor som i övriga länder, då är vi beredda att flagga hem. Men tyvärr har Blå Tillväxt [samarbetet mellan Svensk Sjöfart och fackförbunden] ännu inte hittat ramvillkor som gagnar svenskkontrollerade rederier för att kunna använda svensk flagg. Det ska vara en ickefråga vilken flagg man väljer i framtiden.

Läs också: ”Övertygad om att det kommer fler”