Nytillskott till Styrsöbolaget

Göta II är en av Styrsöbolagets befintliga fraktfärjor till Göteborgs södra skärgård. Foto: Dick Gillberg.

Styrsöbolaget förstärker kapaciteten med två fartyg en färja med plats för 250 passagerare och en drygt 40 meter lång bil- och fraktfärja.

– Vi måste öka vår kapacitet för att möta resenärernas förväntningar samtidigt som vi erbjuder en trafik av hög kvalitet. Därför har vi köpt in två fartyg som kommer att förstärka vår trafik, säger Bertil Pevantus, vd för Styrsöbolaget i ett pressmeddelande.

Den 11 december inviger Styrsöbolaget även sin nya linje mellan Södra skärgården och kollektivtrafikknutpunkten Stenpiren i centrala Göteborg. Linjen körs via Saltholmen och Lindholmen och är en fortsättning på sommartrafiken som bolaget kört i två år.

– Vi har haft en positiv resandeutveckling tack vare Stenpiren här i Göteborg. Jag ser att det finns många möjligheter att bättre nyttja de vattenvägar som vi har i Sverige, inte minst i storstadsområdena som Göteborgs skärgårdar och Mälardalen, genom att knyta ihop båttrafiken med övrig kollektivtrafik, säger Bertil Pevantus.

Annons

Fartygen som Styrsöbolaget har köpt heter M/S Walona och M/S Lagnö. Passagerarfärjan M/S Walona har under de senaste åren fungerat som charterfartyg, men även tidigare utfört kollektivtrafik till och från Koster inom Kostertrafiken i Bohuslän. Fartyget har plats för totalt 250 passagerare och kan köra i 18 knop. I och med övertagandet döps fartyget om till M/S Kungsö.

M/S Lagnö är ett fraktfartyg som tidigare har bedrivit reguljärtrafik mellan Norra Lagnö och Östra Tynningö i Stockholms skärgård och kommer främst att transportera bilar och gods till södra skärgården i Göteborg. Fartyg är drygt 40 meter långt och kan köra i 9 knop.

De nya fartygen kommer genomgå en anpassning för att möta Styrsöbolagets behov innan de sätts i drift.