Nytt avtal klart på storsjö- och färjeområdet

Fack och arbetsgivare har kommit överens om ett nytt kollektivavtal på områdena storsjö- och färja med flera. Avtalet gäller från och med den 1 november 2020. På bilden syns Stena Lines fartyg M/S Skåne. Foto: Dick Gillberg

Idag blev förhandlingarna om kollektivavtalet mellan Seko och Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) färdiga.

Det nya avtalet gäller från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023 och omfattar alla som arbetar till sjöss på storsjöavtalet, färjeavtalet, hamn- och bogseravtalet, Thulelandsavtalet samt Europaavtalet. Anställda inom skärgårdstrafiken omfattas inte.

– Coronapandemin och de politiska åtgärderna för att begränsa den har drabbat sjöfarten oerhört svårt. Under dessa omständigheter tycker jag ändå att vi har haft ett konstruktivt förhandlingsklimat som lett fram till ett dugligt avtal för de kommande två och ett halvt åren, säger Joakim Hellmouth, ombudsman i Seko.

Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold håller med.

Annons

– Det är ett hyfsat bra avtal, där vi har fått igenom flera av de förändringar i avtalet som vår avtalsdelegation har prioriterat, bland annat med fokus på jämställda arbetsvillkor, säger han.

”Vi har fått igenom flera av de förändringar som vår avtalsdelegation prioriterat”

En viktig förändring i det nya avtalet är att det tillsätts en partsgemensam arbetsgrupp som ska behandla flera för facket viktiga områden: situationen för småbarnsföräldrar, trakasserier, rehabilitering och karensdagen. 

– Det här är ett stort och väldigt viktigt paket, och det är inget vi vill stressa igenom. Det får ta den tid det tar och det ska vara genomtänkt, säger Kenny Reinhold. 

En annan viktig förändring är en stegvis sänkt ålder för avtalspension som innebär att yngre anställda börjar tjäna in sin avtalspension från 22 år, istället för som tidigare vid 25 års ålder.

Alla som omfattas av det nya avtalet får samma krontalshöjning i tarifferna. Från den 1 november 2020 höjs månadslönen med 576 kr och från den 1 april 2022 med ytterligare 862 kr. Utöver detta höjs även ombordtillägget och övriga sedvanliga tillägg.

– I den svåra situation som vi befinner oss i, där hela den svenska sjöfartsbranschen lamslagits, har vi fått göra ett så kallat baktungt avtal där den större löneökningen kommer senare, när vi förhoppningsvis har lagt coronapandemin bakom oss. De fackliga ansträngningarna för att rädda arbetstillfällen pågår fortfarande och min förhoppning är att vi snart kan börja arbeta för att uppsagda medlemmar ska bli återanställda, säger Kenny Reinhold.

Lars Andersson är förhandlingschef hos Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF).

– Vår utgångspunkt är att normen, alltså avtalsvärdet 5,4 procent, var på tok för högt. Men utifrån de givna förutsättningarna tycker jag att vi nått fram på ett vettigt sätt, säger han.

”Utifrån de givna förutsättningarna tycker jag att vi nått fram på ett vettigt sätt”

Den största framgången i det nya avtalet, enligt Lars Andersson, är den överenskomna strukturen för lönehöjningar.

– Från vår sida är vi särskilt nöjda med att lönehöjningarna kastades om, så att den lägre lönehöjningen kommer först och den högre höjningen kommer i april 2022. Framför allt färjeindustrin befinner sig under väldigt svåra förhållanden och flera rederier har just nu en betydande likviditetskris, säger han.