Nytt IBF-avtal ger högre lön

"Vi arbetar för löneökningar för alla världens sjömän. Ju dyrare de internationella avtalen blir desto mindre motiverat blir det att flagga ut", säger Mikael Lindmark. Foto: Magnus Glans

Igår tecknades ett nytt internationellt kollektivavtal som ger 4,5 procent i löneökningar på två år. Avtalet berör inte Seko sjöfolks medlemmar men är ändå viktigt för facket. 

– Om alla världens sjömän blir dyrare så blir motivationen att flagga ut mindre, säger Mikael Lindmark, ombudsman i Seko sjöfolk.

Det nya IBF-avtalet gäller från 1 januari 2022 och innebär löneökningar på 4,5 procent över en tvåårsperiod. Förra året blev det inga löneökningar alls på grund av pandemin.

– Med tanke på att vi precis kommer ur en kris så är det väldigt positivt att vi fick igenom en så stor ökning som 4,5 procent. Samtidigt är det en höjning från väldigt låga nivåer, säger Mikael Lindmark, ombudsman och internationell sekreterare i Seko sjöfolk.

”Det är en höjning från väldigt låga nivåer”

– Nu när fraktpriset på containers har ökat med 850 procent, hade man hoppats att sjömännen som fraktar dem kunde få ut lite mer. Men avtalet gäller ju inte bara containersjöfart utan även olja och områden där man seglar med lite last och små marginaler, fortsätter han.

Annons

IBF-avtal berör varken sjömän på svenska avtal eller TAP-sjömän. Däremot berörs utländska sjömän som seglar på fartyg med bekvämlighetsflagg som ägs eller kontrolleras från Sverige. 

På vilket sätt är detta viktigt för Seko sjöfolk och dess medlemmar?

– Vi arbetar för löneökningar för alla världens sjömän. Ju dyrare de internationella avtalen blir, och sjömännen som seglar på dem, desto mindre blir motivationen för redare att flagga ut sina fartyg, säger Mikael Lindmark. 

”Ju dyrare internationella avtal, desto mindre motiverat att flagga ut”

Han påpekar att jobbet är långt ifrån klart. Löneskillnaderna mellan världens sjömän är enorma.

– För att jämna ut lönegapet hade vi behövt väldiga löneökningar eller en rejäl strukturförändring. Men varje steg är ett steg på vägen, säger han.

Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold är fackets representant i den ITF-kommitté som har hand om internationella avtal. Men Mikael Lindmark och kollegan Peter Skoglund är de som oftast har kontakt med de, i dagsläget tre, svenska rederier som använder IBF-avtalet. Nu väntar lokala förhandlingar med dem om hur löneökningarna ska fördelas.


Tre sorters internationella avtal (ITF-avtal)

IBF-avtal. Står för International Bargaining Forum. Förhandlas fram mellan det internationella transportarbetarfacket ITF och en arbetsgivargrupp som består av rederier och andra maritima arbetsgivare samt redareföreningar. För att få använda IBF-avtal måste arbetsgivaren vara medlem i den internationella arbetsgivarorganisationen IMEC.

TCC-avtal. Står för Total Crew Cost. Nivåerna i detta avtal bestäms ensidigt av ITF. TCC-avtal är i regel dyrare för arbetsgivaren än IBF-avtal.

Standardavtal. Finns men används inte.