Nytt projekt om buller och arbetsmiljö

El- och dieselhybridfärjan Elvy är ett av fartygen som ska studeras i projektet Silent@Sea. Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

I höst startar forskningsprojektet Silent@Sea som ska mäta buller och vibrationer på olika fartyg, för att undersöka om elektrifiering och alternativ drift förbättrar arbetsmiljön ombord.

Sjöfartens elektrifiering och övergång till alternativa bränslen är på uppgång. I projektet Silent@Sea, som finansieras av Trafikverket, ska IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med RISE och VTI undersöka om denna omställning också minskar buller, och om det förbättrar arbetsmiljön ombord.

– Flera nya studier visar att eldrivna färjor ger upphov till mindre undervattensbuller än konventionellt drivna fartyg och att det framför allt blir mindre buller och vibrationer ombord. Vi vill även se hur det påverkar arbetsmiljön och komforten för passagerare, säger Torbjörn Johansson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Projektet ska mäta buller och vibrationer både över och under vatten på ett antal tankfartyg, bil- och passagerarfartyg, vägfärjor och kollektivtrafikfärjor. Bland annat el-dieselhybridfärjan Elvy och konventionella Älvfrida som båda går i kollektivtrafik över älven i Göteborg för Västtrafik. Genom att jämföra systerfartyg med olika drift kan man jämföra effekterna av övergången till mer hållbara drivlinor.

Annons

Förutom eldrivna fartyg kommer även fartyg som drivs med LNG att studeras.

Mätningarna ska ske i Gullmarsfjorden utanför Lysekil, i Öresund och i Göta Älv. Även temperatur, lufttryck och vind kommer att mätas eftersom dessa faktorer påverkar hur ljudet breder ut sig.

Man kommer också att intervjua personal och passagerare om den upplevda effekten ombord.

– Arbetsmiljön på däck och i maskinrum kan vara väldigt bullrig. Långvarig exponering för buller kan leda till hörselskador och bidra till stress och trötthet, vilket i sin tur kan leda till försämrad arbetsförmåga och därmed utgöra en säkerhetsrisk. Genom att minska nivåer av buller och vibrationer kan arbetsmiljön och säkerheten bli bättre för både ombordanställda och för passagerare, säger Sanny Shamoun, arbetsmiljöforskare på IVL, i pressmeddelandet.

Projektet startar i september och kommer att pågå i två och ett halvt år.