Nytt rederi i Stockholms skärgård

Nytt rederi trafikerar skärgården. Skärgårdsbåtar till kaj i Stockholm.
Nytt avtal för skärgårdstrafiken blev klart sent under onsdagskvällen. Arkivbild. Foto: Sussi Lorinder

Efter omfattande ekonomiska problem har Skärgårdsbolaget 1 likviderats och trafiken övertagits av Rederi AB Faludden. Ombordpersonalen behåller sina tjänster, men Landstingets utgifter ökar kraftigt. 

För drygt ett år sedan gick Gotlandsbolaget in som majoritetsägare i dåvarande TRSM 1, sedermera Skärgårdsbolaget 1. Rederiets skulle skapa stabilitet i den turbulens som rådde inom skärgårdstrafiken sedan senaste upphandlingen. Men i april lät Waxholmsbolaget meddela att Skärgårdsbolaget 1 likvideras på grund av ett omfattande ekonomiskt underskott. Istället tilldelades Rederi AB Faludden, helägt av Gotlandsbolaget, trafiken. All personal erbjöds att följa med i flytten, men Landstinget tvingades skjuta till ytterligare åtta miljoner kronor vilket innebär en fördyring av trafiken med 13 procent.

– Vi hade inget annat val än att tillföra pengar, annars hade trafiken stannat, säger Suss Forssman Thullberg på trafikförvaltningen.

Enligt såväl trafikförvaltningen som Gotlandsbolaget orsakades underskottet av de nya förutsättningar som uppstod sedan kammarrätten förra hösten underkände den ursprungliga upphandlingen.

Annons

– Den stora skillnaden är tidsaxeln, säger Håkan Johansson, vd i Gotlandsbolaget. När vi gick in i det här fanns ett tolvårigt avtal. Efter domen blev det bara två år vilket är en enorm skillnad.

Den nya överenskommelsen med Faludden gäller till mitten av oktober. Därefter kan trafikförvaltningen välja att antingen förlänga avtalet till december 2018 då den nya, stora upphandlingen sker, eller låta någon annan operatör ta över driften.

– Får vi in ett seriöst anbud från någon som visar att de kan driva trafiken billigare än dagens avtal kommer vi att tilldela dem trafiken. Annars fortsätter vi med Faludden, säger Suss Forssman Thullberg.

Om Gotlandsbolaget och Rederi AB Faludden kommer att lägga in ett anbud i nästa stora upphandling, vill Håkan Johansson i dagsläget inte uttala sig om.

– Vi arbetar långsiktigt och har två mål med vår verksamhet: Att säkerställa den dagliga driften för passagerarna och att skapa trygghet och stabilitet för våra anställda. Om vi är intresserade av att fortsätta driva trafiken beror på förutsättningarna och det vet vi först när underlaget till upphandlingen presenteras.