Nytt ruttsystem införs idag

Den nya Route S går närmare svenska kusten än vad Route T gör. Sjökortsbild från Sjöfartsverket (lånad av dagensbatliv.se)

Idag tas Route S i drift. Den nya rutten i Kattegatt ska avlasta den befintliga och hårt trafikerade Route T.

Den 1 juli tas ett nytt ruttsystem för handelsfartyg i drift i Kattegatt. Syftet är att glesa ut trafiken, öka sjösäkerheten och gynna klimatet. Den nya Route S innehåller tre trafiksepareringar.

– Förenklat handlar det om att fartygen längs med sträckan Skagen till Öresund får en annan rekommenderad väg än med det tidigare systemet. Eftersom sjötrafiken nu glesas ut allt mera förstärks samtidigt säkerheten längs med rutten. Till följd av detta räknar vi också med att olycksrisken vid fartygsmöten kommer minska med så mycket som upp till 76 procent, säger Klas Östergren, kartingenjör vid Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Genom att glesa ut och leda om delar av dagens hårt trafikerade handelstrafik skapas också nya förutsättningar för att utöka den befintliga handelssjöfarten. Detta genom att allt flera fartyg nu kommer kunna trafikera rutten, vilket i sin tur leder till allt mer gods kommer kunna gå via sjövägen. 

Annons

– Systemet genererar både ekonomiska och klimatpositiva effekter för sjöfarten. Vi beräknar att bränsleförbrukningen bland handelsfartygen mellan Skagen och Öresund kommer minska med upp till sex procent som en direkt följd av detta. Detta är positivt för rederierna, men inte minst för klimatet, säger Klas Östergren. 

Den nya rutten påverkar även fritidsseglare. Klas Östergren uppmanar alla båtägare att uppdatera sjökorten ombord och att följa de sjövägsregler som gäller.

– Som småbåtsägare gäller det nu att hålla huvudet på skaft. Trafikmönstret ute till havs kommer att förändras, och allt flera fartyg kommer gå allt närmare den svenska kusten, säger han.

Det nya trafiksepareringssystemet är ett myndighetsgemensamt projekt mellan Sjöfartsverket, Transportstyrelsen samt deras danska motsvarigheter.