Nytt skärgårdsavtal ännu inte i hamn

Förhandlingarna om nytt skärgårdsavtal har pågått i fyra dagar och ska återupptas nästa vecka. Foto: Sussi Lorinder

Förhandlingarna om skärgårdavtalet mellan Seko och Almega är ännu inte i hamn. Stötestenen är den låglönesatsning i krontal som Seko vill ha men inte Almega.

Seko vill driva igenom en låglönesatsning som innebär att anställda med lön under 24 000 kronor får ett påslag i krontal istället för procent. Syftet är att på sikt jämna ut de lönegap som finns.

– Almega, och förmodligen delar av deras medlemsföretag, motsätter sig en låglönesatsning, säger Chang Strömberg, ombudsman i Seko sjöfolk och medlem i förhandlingsdelegationen. Vi har gett dem flera olika förslag. Men de vill istället lägga på löneökningar i procent på alla tariffer.

Låglönesatsningens vara eller icke vara är huvudorsak till att parterna ännu inte kommit överens om ett nytt avtal. Utöver den är man oense om en del mindre skrivningar och formuleringar.

Annons

– Men det handlar om mindre detaljer och kommer nog inte att stjälpa ett nytt avtal, säger Chang Strömberg.

Förhandlingarna har hittills pågått i fyra dagar och ska återupptas på tisdag nästa vecka. Man hade räknat med att ha ett nytt avtal klart den siste september, men så blir det alltså inte.

– Kommer vi inte överens så återstår nog inget annat än att ta hjälp av medlare. Men det vill båda parter i nuläget undvika, säger Chang Strömberg.

Sjömannen har sökt Almega, som avböjer att kommentera annat än att förhandlingarna fortsätter på tisdag.