Nytt svenskt storrederi

Wallenius SOL har beställ fyra nya LNG-drivna fartyg. De har en dödvikt på 30 000 ton och är 240 meter långa. Första leveransen är beräknad till augusti 2021. Illustration: Wallenius SOL.

Wallenius och Svenska Orient Linien, SOL, bildar ett nytt rederi. Wallenius SOL kommer att specialisera sig på transport av skogsprodukter. Rederiet har beställt fyra specialbyggda fartyg med leverans i augusti 2021.

– Vi gör det här för att kunna stödja svensk och finsk industri med miljövänliga transporter. De nya fartygen kommer att bli LNG-drivna och är byggda för att motsvara högsta miljöstandard, säger Ragnar Johansson, vd för Wallenius SOL.

Ambitionen är att bygga upp en linjeverksamhet med täta anlöp till hamnar på svenska och finska sidan av Bottenviken och Östersjön samt kunder i Tyskland, Belgien och Storbritannien, berättar han. De första kunderna att teckna långsiktiga avtal är Stora Enso och Metsä Board.

De fyra nya fartygen kommer att få svensk flagg och kommer att införas i den svenska tonnageskatten – något som är möjligt tack vare den gynnsamma utvecklingen inom svensk sjöfart de senaste åren, menar Ragnar Johansson.

Annons

”Tidigare hade vi kanske inte vågat satsa på svensk flagg”

– Tidigare hade vi kanske inte vågat satsa på svensk flagg. Men branschen har gemensamt tagit stora steg framåt genom samarbetet i Blå Tillväxt. Fackförbunden och Svensk sjöfart har tillsammans fått regeringen och svenska myndigheter att ta sjöfarten på allvar, säger Ragnar Johansson. Arbetsgivarna har också fått till moderna avtal med fackförbunden som ger oss stabilitet över tid. Samarbetet mellan parterna är i dag mycket bättre, nu litar vi på varandra.

Ragnar Johansson är vd för Wallenius SOL. Rederiet startade verksamheten 12 april 2019. operativt huvudkontor är i Göteborg. Foto: Jörgen Tiger

Det nya rederiets upplägg liknar den trafik som SOL redan idag kör för Stora Enso. Tanken är att Wallenius SOL ska ha sammanlagt fem fartyg i trafik med två avgångar i veckan per hamn efter att nybyggena levererats.

– De nya fartygen är dubbelt så stora som de fartygen som körs i trafik idag. De är 240 meter långa med en dödvikt på 30 000 ton. Fartygen har även isklass 1A Super vilket säkerställer service året om, säger han.

De nya roro-fartygen ska byggas i Kina. Fartygen har isklass 1A Super vilket garanterar transporter året om. Illustration: Wallenius SOL

Wallenius SOL tar också med sig Billerud Korsnäs som kund in i det nya rederiet. Liksom tidigare ska Wallenius SOL även frakta annat lämpligt gods.

– Det kommer att vara business as usual innan nybyggena levereras. Vi kör bland annat Thuleland, Tundraland och Tavastland för Stora Enso och Vinterland för Metsä, säger Ragnar Johansson.

Det är ännu för tidigt att säga om de nya fartygen kommer att innebära några nyanställningar, menar han. Det är ännu inte heller bestämt vilket bolag som ska ha hand om bemanningen.

”fartygen kommer reducera utsläppen av koldioxid med 65 procent per fraktat ton”

Det nya rederiet är ett partnerskap med hälften-hälften ägande. SOL och Wallenius kompletterar varandra på ett bra sätt, menar han. SOL har kompetensen inom logistik för skogsindustrin och annan last och Wallenius har kompetensen inom industriell shipping och skeppsbyggnation.

Tillsammans är tanken att bygga upp en hållbar och långsiktig infrastruktur för basindustrin i Sverige och Finland.

– De nya fartygen kommer reducera utsläppen av koldioxid med 65 procent per fraktat ton med drift av LNG. Svavel och partiklar reduceras nästan helt, säger Ragnar Johansson.