Nytt TAP-avtal klart

TAP-anställda som redan är inne i systemet påverkas inte av det nya avtalet. Bilden är från Bit Okland och har inte med texten att göra. Foto: Dick Gillberg

Seko och SARF har kommit överens om ett nytt TAP-avtal. Avtalet gäller bara nya TAP-anställda och innebär att de får lön och förmåner motsvarande internationella avtal. 

Det nya avtalet tillåter 75 procent TAP istället för tidigare 50. Men enligt Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold gör förändringen i praktiken inte så stor skillnad.

– Nästan alla rederier har redan lokala avtal om 75 procent sedan länge. Det nya är att det nu står i det centrala avtalet. Vad jag vet är det idag inget rederi som utnyttjar hela sin tillåtna TAP-kvot, säger han.

Annons

Diskussionerna om att höja kvoten har pågått i flera år.

– När vi bråkade med redarna om svenskt internationellt register (SIS) för sex sju år sedan, så kom facket med flera förslag på alternativ. Redarna ville ha 100 procent TAP, vi förde fram 50 och då hamnade vi på 75 i förhandlingarna, säger Kenny Reinhold.

Initiativet till det nya TAP-avtalet togs efter diskussion med ett rederi som står inför stora förändringar. Det nya avtalet börjar gälla den 2 april och påverkar endast nya TAP-anställda. Sjömän som redan är inne i systemet behåller sina gamla löner och förmåner.

– Här var vi stenhårda. Vi har också sagt till redarna ”var nu inte fula och säg upp dem ni har för att ersätta med nya”. Ingen vi pratat med har för avsikt att göra så, många rederier har TAP-anställda som jobbat på deras fartyg länge och deras erfarenhet behövs, säger Kenny Reinhold.

I det nya TAP-avtalet minskas lönen för en matros från cirka 1800 till 1400 dollar. Kenny Reinhold berättar att man jämfört med internationella avtal (exempelvis TCC- och IBF-avtal).

– Inget annat land erbjuder utländska sjömän på FOC-flaggade fartyg att ingå i det landets socialförsäkringssystem, så som TAP-avtalet gör. Vi har räknat på värdet av de förmåner TAP-sjömän får i form av pension, sjukförsäkring och annat. I det nya avtalet är cash-delen av lönen sänkt, men totala värdet motsvarar gott och väl internationella löner, säger han.

Jämfört med det gamla TAP-avtalet så är det nya sämre, vilket Kenny Reinhold inte sticker under stol med.

– På sikt ska de två varianterna mötas. Det gamla avtalet fryses medan lönerna i det nya höjs i samma takt som internationella löner framförhandlade av International Bargaining Forum, IBF (förhandlingsforum för fack och arbetsgivare).

Kenny Reinhold hoppas och tror att det nya TAP-avtalet ska förhindra fortsatt utflaggning. Han har också hört redare som idag kör utflaggat säga att det kan bli aktuellt att flagga hem.

– Det nya avtalet ses som ett konkurrenskraftigt alternativ. Men oavsett så kommer vi från facket inte att gå lägre än vi gjort nu. Nästa steg skulle vara ett vidrigt internationellt register och där ska vi aldrig hamna.