Nytt avtal på plats

Nu är det nya avtalet färdigt. Uppgörelsen omfattar Storsjöavtalet, Europaavtalet, Thulelandsavtalet, Färjeavtalen (Årsarbetstids- och HSC-avtalen) samt Hamnbogseravtalet. Foto Dick Gillberg

550 kronor mer i månadslön och 2,2 procent högre ombordtillägg.

Igår slöt Seko ett treårigt avtal med Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF.

– Det blev ett hyfsat bra avtal. Vi kom överens om en nivå som står sig väl i jämförelse med vad övriga arbetsmarknaden fått, säger Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk.

Avtalet är på 36 månader. Löneökningarna är satta i krontal: 550 kronor första året, 530 kronor andra året och 580 kronor tredje året. Sedvanliga tillägg (inklusive allmäntjänsttillägg men inte rederitillägg) samt ombordtillägget höjs med 2,2 procent år 1, 2,0 procent år 2 och 2,3 procent år 3.

– I och med att höjningen sker i krontal är detta en låglönesatsning som heter duga. Det här är en av de mest solidariska satsningarna som gjorts, och för den som ligger lägst i tarifferna blir det en rejäl höjning, säger Kenny Reinhold.

Annons

Samtliga höjningar gäller retroaktivt från den 1 april 2017.

– Vi vill påminna våra medlemmar om att begära ut retroaktiv lön senast den 31 augusti i år. Du måste själv aktivt be arbetsgivaren om detta och det gäller alla som inte är tillsvidareanställda, säger Kenny Reinhold.

Facket fick även igenom krav som förenklar situationen för visstidsanställda. Anställningen omfattar nu både tjänstgöringsdagar ombord och den efterföljande ledigheten som intjänats.

– Det här innebär att visstiden har förstärkts och förtydligats som anställningsform, och gör bland annat att medlemmar slipper risken för problem med a-kassan. Det här var en surdeg som vi nu har löst, säger Kenny Reinhold.

Seko fick också igenom en omformulering i avtalet när det gäller permission. I det nya avtalet kan permission även beviljas vid urnsättning.

Båda parter hade relativt många yrkanden inför årets avtalsförhandlingar. Man valde att lyfta ut en del komplexa frågor till arbetsgrupper, som med start i höst under fredsplikt ska försöka hitta lösningar som båda parter kan acceptera.

Arbetsgrupperna ska:

  • lösa rederiernas behov av säsongsanställningar kopplat till Sekos medlemmars behov av trygga anställningar på heltid.
  • skapa ett omställningsstöd vid förlust av behörigheter (loss of license) eller för långtidsarbetsoförmögna.
  • titta på möjligheten att slå ihop Europa- och Thulelandsavtalen, och
  • titta på frågan om anställningsavtal på både svenska och engelska.
  • lösa frågan om samordning av redarskyddad tid.

FAKTA OM AVTALET

  • Avtalsperioden är 1 april 2017 – 31 mars 2020
  • Uppgörelsen omfattar Storsjöavtalet, Europaavtalet, Thulelandsavtalet, Färjeavtalen (Årsarbetstids- och HSC-avtalen) samt Hamnbogseravtalet