Nytt verktyg för bra dialog på jobbet

Den pedagogiska modellen som används underlättar för chef och medarbetare vid samtal. Illustration: Houdini

Det nya digitala verktyget Arbetsplatsdialogen ska hjälpa chefer att tidigt upptäcka tecken på ohälsa och agera innan en arbetstagare blivit sjuk.

En tredjedel av alla som yrkesarbetar i Sverige upplever besvär kopplade till arbetet. Oro och ångest, värk i kroppen och trötthet är några av de vanligaste besvären. Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga ohälsa på jobbet, men många chefer är osäkra på hur de ska närma sig medarbetare som inte mår bra, enligt arbetsmiljöorganisationen Prevent.

För att hjälpa chefer att tidigt upptäcka tecken på ohälsa och agera innan någon blivit sjuk har Prevent ihop med arbetsmarknadens parter och Umeå universitet tagit fram ett digitalt verktyg som man kallar Arbetsplatsdialogen. Det kostar inget att använda.

– Sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa är vanligt och kan leda till långvariga problem för individen men också bli en stor kostnad för arbetsgivaren och samhället. Genom att upptäcka tidiga tecken på ohälsa kan man med ganska enkla insatser göra stor skillnad och förhoppningsvis minska risken för att medarbetare hamnar i långa sjukskrivningar, säger Therese Eskilsson, forskare vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Annons
Therese Eskilsson, forskare. Foto: Umeå universitet

Arbetsplatsdialogen ska underlätta ett förebyggande och strukturerat arbete med ohälsa. Verktyget innehåller tips och verktyg för hur man kan identifiera tidiga tecken, vilka åtgärder och anpassningar som är lämpliga och hur insatserna kan följas upp. Fokus ligger på områdena balans i livet, kognitiv ergonomi och belastningsergonomi.

”Vi vill skapa en arbetsplats där det är naturligt att prata om ohälsa”

Målet har enligt Prevent varit att ta fram ett användbart stöd för chefer i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

– Vi vill att det ska vara enkelt att snabbt komma igång och jobba med de här frågorna, och skapa en arbetsplats där det är naturligt att prata om ohälsa. En styrka är också att Arbetsplatsdialogen utgår från ett helhetsperspektiv på hälsa där arbetsmiljö, arbetsuppgifter men även saker utanför arbetet vägs in, säger Nathalie Robert Edgar, projektledare på Prevent, i pressmeddelandet.

Här finns mer information om Arbetsplatsdialogen

Nathalie Robert Edgar. Fotograf: Maria Claësson Nygren