Nyttjandeförbudet hävt för Rix Emerald

Rix Emerald. Foto: Wikimedia Commons

Rix Emerald får lämna hamnen i Kalmar efter en ny inspektion. Ett antal brister har åtgärdats och fler ska fixas framöver.

– Hamnstatskontrollen i Sverige ser ytterst allvarligt på detta, säger Transportstyrelsens fartygsinspektör Mårten Dahl. 

I torsdags belades Rix Emerald med nyttjandeförbud efter att 24 brister upptäckts vid inspektion. Igår kväll släpptes fartyget efter en återinspektion där rederiet bland annat presenterade ett åtgärdsprogram.

Fartygsinspektör Mårten Dahl från Transportstyrelsen var ombord vid båda tillfällena. Han berättar att både klassningssällskapet och rederiet i helgen arbetat aktivt för att åtgärda bristerna som ledde till nyttjandeförbudet. Bland annat fungerade inte nödgeneratorn, livräddningsutrustningen var bristfällig och underhållet undermåligt. 

– Nödgeneratorn har de haft en servicefirma som arbetat med under helgen. Samma sak med huvudeltavlor, nödeltavlor och automatiserad start på hjälpmaskinerna. Man har också gått igenom branddetekteringssystem och andra system, säger han. 

Annons

Klassningssällskapet har också genomfört en extern ISM-auditering. Alltså en genomgång av fartygets säkerhetsledningssystem.

– Jag bedömer fartyget som sjövärdigt nu, säger Mårten Dahl.

”Jag bedömer fartyget som sjövärdigt nu”

Men arbetet är inte färdigt för att Rix Emerald släpps. Rederiet har presenterat ett åtgärdspaket för hur säkerhetsledningssystemet ska utvecklas ombord. Det handlar om rutiner, instruktioner och underhåll.

– Det här är startskottet på ett omfattande arbete för rederiet, säger Mårten Dahl.

Kommer Transportstyrelsen att följa upp detta?

– Absolut. Om 90 dagar kommer vi att följa upp med en ny hamnstatskontroll i första europeiska hamn som fartyget kommer till. Klassningssällskapet kommer också att följa upp sina noteringar som de gjort under sin inspektion. Så detta kommer på inget sätt att släppas. 

Mårten Dahl påpekar att hamnstatskontrollen i Sverige, alltså Transportstyrelsen, ser allvarligt på det som hänt.

– Det är ytterst beklagligt att vi har de här fartygen längs våra kuster. De skapar en osund konkurrens och utgör en fara både för sig själva och för andra. Delar av vår rapport handlar om kritiska system som satts ur drift, säger han. 

”Det är ytterst beklagligt att vi har de här fartygen längs våra kuster”

Han upplever att representanterna han träffat från rederiet tar situationen på allvar. 

– De förstår allvaret i detta och har varit tillmötesgående.

I en tidigare artikel berättade Sekos ITF-inspektör om misstänkta brister ombord när det gäller anställningsavtal och löner.

– Vi har haft en mycket bra dialog med Sekos representant. I mitt nyttjandeförbud finns ett antal allvarliga avvikelser som rör löneutbetalningar och anställningsformer, alltså brister som rör MLC-konventionen. Igår fick jag nya anställningsavtal presenterade för mig, där man rättat upp felaktigheter. Man har också betalat ut retroaktiv lön för tiden som felade, säger Mårten Dahl. 

Rix Emerald lämnade Kalmar under måndagskvällen och är nu på väg till Lettland.