Ökad kompetens hos förtroendevalda

Gruppvis diskuterades olika härskartekniker som man kan bli utsatt för. Genom att bli medveten om dem, kan man också bemöta dem bättre. Jonas Källström, Sanna Kallenberg och Katrina Ansarfwe inbegripna i diskussion. Foto: Ylva Bowes

Gedigen kunskap i arbetsrätt, hur man hanterar det svåra samtalet samt finslipning av argumentationsteknik inför förhandlingar. Det är några av ingredienserna i den kompetenshöjande utbildning som Seko sjöfolks förtroendevalda genomgått det senaste året.

Att sitta som förtroendevald kräver goda kunskaper inom en rad skilda områden. I takt med att lagar och förordningar blivit alltmer komplexa har samtidigt förtroendevalda ute i sektionerna fått ta ett större ansvar i fler frågor. 

– Då är det viktigt att alla känner at de har verktygen och kompetensen att hantera det, säger Mikael Lindmark, kassör i Seko sjöfolks styrelse.

Annons

Utbildningen startade hösten 2021 och har varit uppdelad i fem steg hittills, med ett sjätte längre fram i år. De första utbildningstillfällena drillades deltagarna i arbetsrätt och MBL. Därefter diskuterades rollen som förtroendevald, hur man kan arbeta för att skapa struktur i sin arbetsvardag. De två sista pusselbitarna har handlat om hur man tar sig an det svåra samtalet, samt hur man med kunskap i retorik och argumentationsteknik på ett bättre sätt kan föra fram och försvara sin åsikt. 

Att bli medveten om sitt kroppsspråk, sin hållning och sina gester är första steget till att bli bättre på att framföra sitt budskap så att folk lyssnar. Björn Jonasson testar gester på sina kollegor. Foto: Ylva Bowes
Lite självdistans kan också vara nyttigt. En övning gick ut på att rita ett porträtt – utan att titta på papperet och utan att lyfta pennan från blocket! Foto: Ylva Bowes
Kursledare Nina Buchaus hade många olika ingångar till vikten av att bli medveten om sitt kroppsspråk, och menade att det inte är helt fel att stå hemma framför spegeln och öva in hållning och gester så att man är redo när det blir skarpt läge inför publik eller inför ett viktigt möte. Foto: Ylva Bowes

Utbildningen har vänt sig till samtliga i styrelsen för Seko sjöfolk, alla ombudsmän samt ordförande och vice ordförande i alla sektioner.

Kurstillfället som handlade om att ta det svåra samtalet har gjort ett starkt intryck på många deltagare.

– Den kursen hade man behövt gå innan pandemin, säger Jonas Källström, vice sektionsordförande på Silja Line. Vi träffar ju på det här på olika sätt i vår vardag som förtroendevalda. Det kan handla om frågor från medlemmar som sträcker sig in på det privata området, det kan också handla om att någon inte mår bra på jobbet. Då gäller det att man klarar av att hantera det.

Jonas Källström tycker också att retorikkursen varit givande.

– Det har varit nyttigt att lära sig tänka på kroppsspråket, säger han. Och i en förhandling har man definitivt nytta av argumentationsteknik, att man inleder starkt och har förberett sig väl så att man klarar av tuffa frågor eller kritik.

Fabian Westerlund och Andreas Westmark, ordförande respektive vice ordförande i Rederi Eckerö, tycker båda att utbildningen varit givande.

– Man kan inte få för mycket kunskap, säger Fabian Westerlund. Det är ju egentligen en självklarhet att vi som förtroendevalda vidareutbildar oss så att vi kan sköta vårt uppdrag på bästa sätt för våra medlemmar.

De uppskattar också den sociala biten, att kunna utbyta erfarenheter med andra förtroendevalda.

– Det är roligt att sitta och resonera och se att det kan finnas olika sätt att lösa saker, säger Andreas Westmark. Jag uppskattar mycket att utbyta riktiga erfarenheter, att dra lärdom av varandra på det sättet. 

Alexandra Millqvist testar gester och kroppsspråk under retorikkursen i Göteborg. Foto: Ylva Bowes
Jan Isaksson förtydligar sitt budskap under en av övningarna. Foto: Ylva Bowes

Hela utbildningen kom till för att underlätta arbetet som förtroendevald.

– Vi vet att de allra flesta ibland måste ta ett svårt samtal med en medlem. Det är aldrig enkelt, men det kan bli lite enklare med om man har fått med sig verktyg att hantera det, säger Mikael Lindmark. 

Samma sak gäller kunskap i retorik och argumentationsteknik.

– Vill man få till en förändring gentemot sin arbetsgivare eller sin styrelse, så blir det arbetet enklare om man fått lära sig hur man på bästa sätt för fram sitt budskap, säger han. Även att bli medveten om härskartekniker, och kunna hantera om man blir utsatt för det. 

Från början var det tänkt att utbildningen skulle bestå av sex kurstillfällen, men nu tittar styrelsen på möjligheten att fortsätta med ytterligare ett par steg under 2023 och 2024.