Oleg Grygoriuk – fackordförande i krigets skugga

Oleg Grygoriuk Foto: Dick Gillberg
Oleg Grygoriuk på besök i Sverige. Foto: Dick Gillberg

2021 valdes han till ordförande för det ukrainska sjöfolksfacket. Det var mitt under covid-pandemin och ingen trodde att läget kunde bli så mycket värre.  Men sedan den 24 februari 2022 har Oleg Grygoriuk tvingats arbeta på ett helt annat sätt för sina medlemmar än vad han kunde föreställa sig när han tillträdde.  
– Vårt fokus skiftade helt när kriget bröt ut, säger han.    

Han är på besök i Sverige, men situationen i hemlandet är ständigt närvarande. 

– Jag har inte sovit så bra i natt, säger Oleg Grykoriuk. Det har varit ryska attacker mot mål i hela landet under natten, jag har följt rapporterna. 

Han är en utåtriktad, vänlig och pratsam person. Men bakom leendet skymtar smärtan i ögonen. En ständig oro för vad som händer på hemmaplan, var bomberna slår ner härnäst. Det är också anledningen till hans många resor: Att träffa fackliga kamrater internationellt för att uppmärksamma världen på de fasor ukrainska sjömän tvingas utstå på grund av kriget.  

Annons

Oleg Grygoriuk  är ordförande för MTWTU (Marine Transport Workers’ Trade Union of Ukraine). Facket organiserar såväl sjömän som hamnarbetare samt lärare och studenter på sjöfartsskolor, och har cirka 80 000 medlemmar. 

Vägen in i sjömansyrket kallar han själv för ”lite romantisk”. Hans far, liksom hans farfar, var teknisk chef. Oleg gick i deras fotspår och studerade vid sjöbefälsskolan, men valde inriktning däck och blev styrman. Han jobbade på såväl bulk-, roro- som passagerarfartyg innan han blev heltidsfacklig. Det fackliga engagemanget uppkom lite av en slump efter att han med fackligt stöd lyckats lösa problem som uppstått ombord, både för sig själv och för kollegor. 

– Jag var med om några situationer i mitt arbete som sjöman som gjorde att jag började engagera mig fackligt. Där och då kände jag att det fanns något där jag trivdes med. Att arbeta för andra, för solidaritet, för bättre villkor för alla. Jag kände att det var rätt plats för mig, att jag kunde göra nytta.   

Nu har det hunnit bli 16 år av fackligt arbete för Oleg Grygoriuk, tre gånger längre tid än han tillbringade till sjöss. 

– Min erfarenhet av arbetet ombord är ovärderlig, det gör att jag i grunden förstår de problem våra medlemmar ställs inför. 

Oleg Grygoriuk Foto: Dick Gillberg
Oleg Grygoriuk. Foto: Dick Gillberg

”Jag kanske var naiv, men jag trodde in i det sista att ryssland inte skulle anfalla. jag kunde inte tro att det skulle bli så här galet.”

Oleg Grygoriuk

Men ingenting hade kunnat förbereda honom på det som skedde den 24 februari 2022. 

– Jag kanske var naiv, men jag trodde in i det sista att Ryssland inte skulle anfalla. Jag kunde inte tro att det skulle bli så här galet, säger han. 


Krigsutbrottet innebar blockerade hamnar. De ukrainska sjömän som befann sig utomlands blev kvar där, de som befann sig hemma fick inte lämna landet och kunde därför inte jobba som sjömän utan tvingades jobba med annat eller söka hjälp. 

– Ukraina har i princip ingen nationell flotta, alla jobbar internationellt, förklarar Oleg. Kriget innebar därför att vi plötsligt hade ett stort antal utbildade yrkespersoner som inte tilläts arbeta. 

Flera av de värst drabbade städerna – Cherson, Odessa, Mykolajiv – har traditionellt haft en stark medelklass som framför allt bestått av sjömän.  

– Sydöstra Ukraina är beroende av pengar från ukrainska sjömän som arbetar internationellt, säger han.  

”sydöstra ukraina är beroende av pengar från ukrainska sjömän som arbetar internationellt.”

Oleg Grygoriuk

Vid krigsutbrottet befann sig omkring 60 procent av de ukrainska sjömännen utomlands. 2-3 procent som hade krigserfarenhet återvände hem för att gå med i armén. Av de 40 procent som befann sig på hemmaplan försökte många lämna landet, för att sätta sina familjer i säkerhet och för att kunna försörja dem.  

Nu, efter två år av krig, finns ungefär 10 procent av sjömännen kvar i landet. 

– De försöker överleva, säger Oleg. De försöker hitta jobb där det råkar finnas, försöker försörja sina familjer så gott det går. Vi gör allt vi kan för att hjälpa dem.  


MTWTU arbetar med humanitär hjälp till sjömännen och deras familjer, både hemma och utomlands. Tillsammans med partnerorganisationer samlar de in pengar och förnödenheter. De har ordnat bussar som evakuerat familjer från krigsområden tack vare omfattande stöd från ITF Seafarers Trust och personligt engagemang från Katie Higginbottom som är chef för fonden, och sett till att familjer kunnat återförenas utomlands. I nuläget har många ukrainska sjömän bosatt sig tillfälligt i Rumänien, Bulgarien och Moldavien, men även i övriga Europa och världen.  

Den solidaritetsfond som MTWTU har för sjömän och deras familjer har sett en stor ökning i antalet ansökningar. 

– Vi brukade få in 1 500 ansökningar per år. 2023 fick vi in 6 000, säger Oleg. 

Folk söker pengar för boende, mat, medicin, transporter ut från krigsområden – allt möjligt. 

– Om en bomb slår ner och chockvågen blåser ut fönstren i ditt hus kan du ansöka om ersättning, säger han lugnt, som om det vore vardag. Och det är precis vad det blivit. 

Oleg Grygoriuk bor kvar i Odessa med sin fru och sin dotter och försöker anpassa livet till denna nya vardag. 

Han återkommer ofta till ordet solidaritet och är tacksam över det stöd kamrater runt om i världen visat, och visar, Ukraina. 

– Vi är tacksamma för de pengar som samlas in, ni ska veta att de går direkt ut till behövande. Att känna stödet från er, veta att vi har vänner runt om i världen som tänker på oss och bryr sig om oss – det är ovärderligt.  


Oleg Grygoriuk Foto: Dick Gillberg
”Vi är tacksamma för de pengar som samlas in, ni ska veta att de går direkt ut till behövande. Att känna stödet från er, veta att vi har vänner runt om i världen som tänker på oss och bryr sig om oss – det är ovärderligt”, säger Oleg Grygoriuk. Foto: Dick Gillberg

Mitt i kriget pågår arbetet med att bygga för framtiden. Oleg Grygoriuk berättar stolt om ett projekt som fallit väl ut: När staden Cherson ockuperades flyttades sjöbefälsskolan som fanns där till Odessa. 

– Tillsammans med ITF Seafarers Trust valde vi ut 50 kadetter som fick gå sitt tredje år i trygghet i Litauen, berättar han. Nu har nästan alla tagit examen och arbetar till sjöss. Vi är väldigt stolta över det. Många av dem kom från ockuperade områden.  

50 kadetter från cherson har tack vare internationellt stöd fått möjlighet att läsa vidare i trygghet i litauen.

– Vi ger också stöd till kadetter som studerar vid Odessa Maritime Adacemy, där jag själv tog examen för många år sedan. Med hjälp av ITF Seafarers trust har vi kunnat betala terminsavgiften för 42 kadetter i socialt utsatt situation – internflyktingar, barn till soldater, föräldralösa – och givit dem möjlighet att fortsätta studera. Det här är ett viktigt bidrag till framtiden för vårt land, vars frihet vi nu slåss för. 

Oleg Grygoriuk är mån om att lyfta fram ungdomsrådet och sina medarbetare på MTWTU: 

– Inget av det jag gör hade varit möjligt utan vårt fantastiska team, säger han. Det måste du lova att ta med. Det handlar inte bara om mig.