Omkomna sjömän hedrades under krigsseglardagen

Med blomsterkransar hedrades sedvanligt de svenska sjömän som omkom under andra världskriget under årets krigsseglardag. 

Krigsseglardagen hedrar och hyllar de insatser som svenska sjömän gjorde under andra världskriget. I år inföll dagen den 3 september. 

I Göteborg hölls en minneshögtid i Carl Johans församlingshem, arrangerad av Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg. Där deltog manskören Flottans män med sång, och Torbjörn Dalnäs, tidigare bland annat redaktör för tidningen Utkik, höll minnestalet. Han berättade bland annat om olika fartyg som torpederats innanför och utanför spärren och de umbäranden som svenska sjömän utsattes för. Omkring 270 svenska fartyg sänktes under krigsåren. 

Manskören Flottans män.
Minnesmonumentet på Mariebergs kyrkogård.
Blomsterkrans från de sjöfackliga organisationerna.

Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen och Stiftelsen Sveriges sjömanshus hedrade de sjömän som omkommit med kransar. De sjöfackliga organisationerna representerades av Peter Skoglund, och stiftelsen av Kenny Reinhold.

Annons

Efter högtiden nedlades kransarna på Mariebergs kyrkogård invid det monument över sjömän som omkommit under andra världskriget som finns där, och som är uppsatt av Svensk sjöfart (tidigare Svenska Redarföreningen).