Oppositionen vill stoppa upphandlingskaoset

Oppositionen i Stockholms läns landsting vill att skärgårdstrafiken ska återgå i egen drift. Foto: Linda Sundgren

Den rödgröna oppositionen i Stockholms läns landsting vill att skärgårdstrafiken ska återgå till egen drift. Hur man vid ett majoritetsskifte i höstens val ska hantera pågående upphandling är dock oklart.

De senaste åren har den kollektivburna skärgårdstrafiken i Stockholm befunnit sig i ett närmast konstant läge av osäkerhet. Rederier utan tidigare sjötrafikvana har tilldelats uppdrag. Upphandlingar har överklagats och ogiltigförklarats i domstol och direktupphandlingar har genomförts. Nu anser den rödgröna oppositionen i Stockholms läns landsting att gränsen för det acceptabla är nådd och kräver att fartygsdriften återförs till landstinget.

“Det här har kostat oerhörda pengar av våra gemensamma skattemedel”

– Det här har kostat oerhörda pengar av våra gemensamma skattemedel och personalen på fartygen får ingen arbetsro. Nu räcker det, säger Vänsterpartiets Gunilla Roxby Cromvall, ledamot i trafikförvaltningen.

Gunilla Roxby Cromvall

Vad de senaste årens turbulens kostat med inköp av juristtjänster och annan kompetens, vet man inte. Oppositionen har vid upprepade tillfällen begärt en extern revision, men inte fått något gehör.

Annons

– Vi har inte ens koll på hur mycket den upphandlade trafiken kostar att driva jämfört med om vi tagit hand om den själva, säger Gunilla Roxby Cromvall. För tio år sedan var revisionsbyrån Ernts and young och föreläste för oss och de sa: ”Börja inte upphandla innan ni vet vad trafiken kostar”. Men det gjorde man ändå. Det här är helt och hållet ideologiskt drivet och handlar om principer.

Oppositionspartierna är överens om att ett återtagande av trafiken är nödvändig för att skapa stabilitet och långsiktighet i sjötrafiken. Men medan Vänsterpartiet vill att hela den sjöburna kollektivtrafiken ska återgå i egen regi, vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet att det i första hand ska gälla de områden som trafikeras av landstingets egna fartyg.

– Att vi begränsar oss till det egna tonnaget beror delvis på att vi vill sätta igång så snabbt som möjligt, det är här och nu som gäller, säger Talla Alkurdi (S), andre vice ordförande i trafiknämnden. Dessutom har problemen varit som störst i de områdena. Men jag utesluter inte att vi på sikt återtar driften även för övrig sjötrafik

“Det måste bli ett slut på det här nu”

Sedan förra upphandlingen har det borgerliga styret vidtagit åtgärder för att undvika nya bakslag. Det är dock ingen garanti för att det kommer att gå bra den här gången, menar Talla Alkurdi.

Talla Alkurdi

– Gång på gång har de sagt att de gjort ett omtag och fått kontroll över situationen, men ändå har det blivit problem. Det måste bli ett slut på det här nu, säger hon.

Den borgerliga majoriteten i landstinget är emot ett återtagande av sjötrafiken. Man menar att det vore dåligt för den totala kollektivtrafiken om sjötrafiken bröts loss från upphandlingssystemet. Men Miljöpartiets gruppledare i landstinget, Tomas Eriksson, har en annan syn i den frågan.

– Det är bara undanflykter från den borgerliga sidan därför att man vill fortsätta upphandla. I själva verket är det en fördel att blanda de båda driftsformerna eftersom man då kan jämföra kostnaderna mellan egen regi och upphandlad trafik, säger han.

Tomas Eriksson

Vad som händer med sjötrafiken om det blir ett majoritetsskifte i landstinget efter höstens val, kan de oppositionsföreträdare som Sjömannen talat med inte ge besked om. Tilldelning efter pågående upphandling ska ske innan årsskiftet.

– Det är en juridisk fråga, men vi ska naturligtvis titta på de möjligheter som finns, säger Talla Alkurdi. Att återta trafiken är absolut en angelägen fråga.

Läs även: “Kravet är populistiskt”


Turerna i skärgårdstrafiken

 • 2014- 2015: Skärgårdstrafiken upphandlas.
 • 2015, november: Tilldelning sker till Utö rederi, Blidösundsbolaget samt TRSM Group 1. Många är kritiska till resultatet. Inte minst på grund av att en av vinnarna är bussbolaget TRSM, som inte drivit sjötrafik innan. Sju ansökningar om överprövning mot trafiknämndens tilldelningsbeslut lämnas in till förvaltningsdomstolen.
 • 2016, februari: Gotlandsbolaget går in som ny majoritetsägare i TRSM. Rederiet byter namn till Skärgårdsbolaget. TRSM:s vd, Anette Schilde, sitter kvar dock på sin post, trots en växande kritik mot henne från besättningarna på fartygen.
 • 2016, februari: Trafiknämnden beslutar att låta de nya avtalen träda ikraft som planerat, trots överklaganden. Det sker genom direktupphandling.
 • 2016, april: De nya leverantörerna, som vann upphandlingen i november, övertar driften av skärgårdstrafiken.
 • 2016, våren och sommaren: Missnöjet mot Skärgårdsbolagets operativa ledning blir alltmer påtagligt. Man anser att de saknar kompetens att driva sjötrafik. Situationen eskalerar till en öppen konflikt.
 • 2016, augusti: Anette Schilde avgår som vd i Skärgårdsbolaget. Gotlandsbolagets Henrik Cars tar över.
 • 2016, september: Kammarrättens dom faller och upphandlingen måste göras om.
 • 2017, maj: Skärgårdsbolaget likvideras efter stora ekonomiska problem. Trafiken tilldelas nybildade Rederi AB Faludden, helägt av Gotlandsboaget. Det nya avtalet medför en kostnadsökning på 13 procent för landstinget.
 • 2018, första kvartalet: Ny upphandling inleds.
 • 2018, fjärde december: Tilldelning ska ske.