”Ordning och reda för bägge parter”

Den 17 mars är det Kollektivavtalets dag. Vi passade på att fråga rederiernas fackliga sektionsordförande varför kollektivavtal behövs. 

Kollektivavtal tecknas mellan fackförbund och arbetsgivarorganisation (eller enskild arbetsgivare). De reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. Ensam är inte stark, menar facket. Kollektivavtal är fackets verktyg för att förhandla fram schysta villkor och förhindra lönedumpning. Och arbetsgivare med kollektivavtal kan räkna med att slippa stridsåtgärder eftersom fredsplikt gäller under avtalsperioden.

Såhär svarar sektionsordförande i Seko sjöfolk på varför kollektivavtal behövs:

”Kollektivavtalet ger oss verktyget för schysta villkor. Det behövs för att ge trygga anställningar och garantera rätt löner, pensioner och försäkringar. Ger oss också möjligheten till att påverka situationen på arbetsplatsen. Ett verktyg för att hålla samman och ju fler vi är ju större möjlighet har vi att påverka.”
Daniel Holmgren, sektionsordförande Stena Line

Annons

”För att säkerställa anständiga villkor och skäliga löner på våra arbetsplatser.”
Björn Jonasson, sektionsordförande Wallenius Marine

”Kollektivavtal görs tillsammans med arbetsgivaren. Under avtalsrörelsen är man ofta oense från början till slut, ibland såpass att man strejkar för sin sak. När man sedan kompromissat klart, så är man överens och bägge parter står bakom ett gemensamt avtal. Det är detta samspel som stärker våra arbetsvillkor, bägge parter kan ogilla delar av kollektivavtalet men trots det är man överens tills nästa avtalsrörelse. Detta skapar en tydlighet och ordning och reda för bägge parter.”
Rikard Mattsson, sektionsordförande Blidösundsbolaget

”Kollektivavtalet garanterar villkoren och priset på arbetet som ska utföras samt att arbetarna är försäkrade. Att jobba utanför kollektivavtal är som att jobba utan säkerhet. För i lagen som annars gäller finns inga löner eller ersättningar, försäkringar eller pensioner. Ett kollektivavtal är viktigt för arbetsgivarna också, och det är för att en sund konkurrens ska finnas på arbetsmarknaden, och att samma villkor och löner ska gälla för alla anställda inom samma bransch.”
Ulf Nilsson, sektionsordförande TT-Line

”De behövs så man vet vad som gäller och slipper onödiga diskussioner.”
Jimmy Lundberg, sektionsordförande Viking Icebreaker

”Med ett kollektivavtal på arbetsplatsen vet både arbetsgivare och anställda vilka regler som gäller. De anställda garanteras lön och villkor som är gemensamma för branschen. På så sätt kan företagen konkurrera på lika villkor utan risk att någon försöker förbättra lönsamheten genom dåliga anställningsvillkor.”
Bent Björn-Nielsen, sektionsordförande Viking Line

”Det viktigaste syftet med ett kollektivavtal är väl arbetsfred och att förhindra konflikter på arbetsmarknaden. Fack och arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal omfattas av fredsplikt. Det som avtalats står fast under hela avtalsperioden vilket är en trygghet för arbetstagaren. Ett kollektivavtal är bra för arbetstagaren, avtalen omfattar ofta ett antal försäkringar.”
Folke Matrosow, sektionsordförande Silja Line

”Ska man svara kort och koncist på en sådan fråga, så måste det bli: för att ha ordning och reda i arbetslivet! Vill man utveckla, så kan man nämna den svenska modellen, som innefattar fredsplikten d.v.s förbudet mot strejk, som arbetsgivaren köper sig till genom att teckna kollektivavtal med arbetstagarparten. Bara en sån sak! Eller, tänk om alla kollegor i rederiet var tvungna att ha personliga lönesamtal varje år eller förhandla om egna personliga lösningar gällande schemaläggning, övertid, sjuklön, arbetstidsmått eller företrädesrätt, för att nämna några grejer. Det skulle ju åtminstone hålla arbetsgivaren sysselsatt, ha ha ha…”
Fabian Westerlund, sektionsordförande Rederi AB Eckerö